ไบเดน ทวีตข้อความ วาระเข้าสู่เดือนมุฮัรรอม

5

ไบเดน ทวีตข้อความ วาระเข้าสู่เดือนมุฮัรรอม

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความบน Twitter ในวาระเข้าสู่เดือนมุฮัรรอม ปี ฮ.ศ 1443

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ เขียนว่า “ผมขอส่งความปรารถนาดีไปยังทุกคนที่เริ่มต้นปีใหม่อิสลามและระลึกถึงการเสียสละครั้งประวัติศาสตร์ในเดือนมุฮัรรอมอันศักดิ์สิทธิ์”

เขายังทวีตข้อความเสริมว่า: เราขอสดุดีค่านิยมสากลรวมทั้ง ความยุติธรรม ความเสมอภาค และความเห็นอกเห็นใจกับพวกท่าน

https://www.isna.ir/news