เหตุใด “มัสยิดในเยเมน” จึงตกเป็นเป้าการโจมตีของราชวงศ์ซะอูด?

4

นับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามเยเมน สถานประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ในเยเมน มากกว่า 250,000 แห่ง ถูกเครื่องบินรบของราชวงศ์ซะอูดทำลายโดยการทิ้งระเบิด

ในท่ามกลางมัสยิดทีตกเป็นเป้าการทำลายเหล่านี้ มีมัสยิดจำนวน 303 แห่ง ในจังหวัดเซาะอ์ดะฮ์ ถูกทิ้งระเบิดใส่โดยเครื่องบินรบของซาอุดิอาระเบีย

“ลุฏฟ์ อัล อะวาวี” ผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณะสมบัติของจังหวัดเซาะอ์ดะฮ์ กล่าวว่า : การดำเนินการดังกล่าวเป็นเครื่องแสดงถึงการจงใจของราชวงศ์ซะอูด ในการทิ้งระเบิดเพื่อทำลายมัสยิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นสถานที่อันเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์อิสลามในเยเมน

เขาเสริมว่า มัสยิด 59 แห่งในจังหวัดนี้ ถูกทำลายเสียหายอย่างสมบูรณ์ และอีกมากกว่า 244 แห่งถูกทำลายเสียหายบางส่วน

อัล อะวาวี กล่าวว่า การกำหนดเป้าหมายไปที่มัสยิดโดยไม่คำนึงถึงความศักดิ์สิทธิ์และสถานะความสำคัญทางศาสนาของมัสยิดเหล่านี้เลย แสดงให้เห็นว่าฝ่ายศัตรูไม่ได้ให้ราคาใด ๆ แม้แต่น้อยต่อค่านิยมต่าง ๆ ทางศาสนา

ทีมงานภาคสนามร่วมกับสำนักงานสาธารณะสมบัติในจังหวัดต่าง ๆ ของเยเมน ประกาศว่า พวกเขารู้สึกประหลาดใจกับการกำหนดเป้าหมายการโจมตีไปที่มัสยิดต่าง ๆ ในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง

การทำลายมัสยิดจำนวนมากมาย โดยความป่าเถื่อนของกลุ่มพันธมิตรซาอุดิอาระเบียผู้รุกราน แสดงให้เห็นถึงระดับความโกรธแค้นของระบอบการปกครองนี้ การทิ้งระเบิดลงมัสยิดและทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงวิธีการอันเป็นอาชญากรของรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ในสงครามต่อต้านประชาชนชาวเยเมน

ซาอุดิอาระเบียยังคงทิ้งระเบิดศูนย์กลางต่าง ๆ ของรัฐบาล ศูนย์สุขภาพ และศูนย์บริการในหลายจังหวัด ส่งผลให้ปัญหาและความทุกข์ยากต่าง ๆ ของพลเรือนเยเมนรุนแรงมากยิ่งขึ้น

https://fa.alalamtv.net/news/5650978/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%84-