10 สุนทโรวาทอิมามอะลี เกี่ยวกับ “พลานามัยและสุขภาพ”ที่ต้องรู้

81

10 สุนทโรวาทอิมามอะลี เกี่ยวกับ “พลานามัยและสุขภาพ”ที่ต้องรู้

  • จงสดับเถิด! ทรัพย์สินนับเป็นความจำเริญ แต่สุขภาพพลานามัยเป็นเรื่องที่ดีกว่า แต่ที่ดีกว่านั้นก็คือหัวใจที่มีคุณธรรม
  • หากผู้หนึ่งมีสุขภาพที่ดี ก็นับเป็นความหรรษาที่จะมีชีวิตอยู่
  • การล้มเลิกในสิ่งที่เป็นความทะยานอยาก นับเป็นการเยียวยารักษาที่มีมรรคผลที่สุด
  • จงรักษาโรคภัยด้วยกับการบริจาคทาน
  • จงรังเกียจท้องที่อิ่มแปร่ ซึ่งจะตามมาด้วยความป่วยไข้และฝันร้าย
  • ผู้ใดก็ตามที่ไม่อดทนในการละวางไปเสียจากเนื้อที่ต้องห้าม ย่อมจะได้เห็นโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนเขา
  • การปิดบังความเจ็บป่วยของผู้หนึ่งจากแพทย์ผู้รักษาเขา ก็คือผู้ทรยศต่อสุขภาพของเขาเอง

สุขภาพ

  • สุขภาพนับเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
  • ความมีสติ คือการมีสุขภาพพลานามัย
  • สองสิ่งนี้จะยังไม่เห็นคุณค่า จนกว่ามันจะอำลาจากไป นั่นคือ ความหนุ่มสาวและการมีสุขภาพ