บรรดาซัยยิดกับบทบาทและพันธกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน

21

สาส์นท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฎ) ถึงบรรดาซัยยิด

โดย ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี – 20 ญะมะดิอุษษานี 1442 (3/2/2564)

 

ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฎ)ได้พูดถึง “บทบาทของบรรดาซัยยิดที่มีต่ออิสลาม” ซึ่งบทบาทนี้อยู่ในสาส์นของท่านอิมามโคมัยนี(ร.ฎ)ที่ส่งไปถึงชีอะฮ์ทั้งโลก ความว่า “โอ้เหล่าฟาติมียูนเอ๋ย_มาช่วยเหลืออิสลามกันเถิด”

คำว่า “ฟาติมียูน” หมายถึง บรรดาสตรีและบุรุษที่เป็นสาวกของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ(อ) หรือ ที่ศรัทธาเลื่อมใส ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ(อ) มองเป็นต้นแบบ

ดังนั้น สิ่งที่ตกผลึกจากสาส์นอิมามโคมัยนี(ร.ฎ) “มาช่วยเหลืออิสลามกันเถิด” จะเห็นได้ว่าในวันนี้ อัลฮัมดุลิลละห์ที่ยังมีลูกหลานของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ(อ)หลงเหลือ และมีชีวิตอยู่ทั่วทั้งโลก ซึ่งคงไม่ผิดนัก หากจะเรียกว่า “บทบาทซัยยิดกับอิสลาม”

บทบาทบรรดาซัยยิดกับอิสลาม

ในโลกนี้ จะพบว่า พวกเขา(บรรดาซัยยิด)อาศัยอยู่ทั้งในเมืองกุม มัชฮัด นะญัฟ และเมืองต่างๆทั่วทุกมุมโลก พวกเขาเหล่านั้น จะไม่นิ่งดูดายต่อการทรยศใดๆของเหล่ารัฐบาลที่ฝ่าฝืน (ฟาซิก) หรือ รัฐบาลที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลกุรอาน ชัดแจ้ง อิมามโคมัยนี(รฏ.)บอกว่า “บรรดาซัยยิด จะไม่ทนต่อการทรยศต่อศาสนา ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นปกครอง หรือไม่ใช่ชนชั้นปกครอง ตราบใดที่ลูกหลานของฟาฏิมะฮ์ยังคงอยู่ พวกเขาจะไม่อนุญาตให้ศัตรูมาทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม และฝากชะตากรรมของบรรดามุสลิมไว้ที่ยิวหรืออิสราเอลอย่างเด็ดขาด”

ความจริงแล้ว มีรายละเอียดมากที่อธิบายประเด็น “ทำไมท่านอิมามโคมัยนี(ร.ฎ)พูดประโยคนี้” แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น เพื่อจะบอกว่า “ทุกวันนี้ที่ศาสนาอันบริสุทธิ์ยังคงอยู่นั้น สืบเนื่องจากท่านอิมามโคมัยนี(ร.ฎ) บอกว่าเพราะบรรดาซัยยิดที่ยอมพลี ยอมต่อสู้ให้อิสลามอันบริสุทธิ์ ยังคงอยู่”

แน่นอนข้อพิสูจน์นี้ อย่างน้อยที่สุด หลังจากการปรากฏตัว ของท่านอิมามโคมัยนี(ร.ฎ) ได้มีการปรากฏตัวของท่านอิมามซัยยิดอาลี คาเมเนอี และ หลังจากซัยยิดอาลี คาเมเนอี พบว่า มีอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ นั่นก็คือการปรากฏบทบาทของท่านอยาตุลลอฮ์ซิสตานี

บทบาทของท่านอยาตุลลอฮ์ ซัยยิดอาลี ซิสตานี

ณ วันนั้น มีกลุ่มดาอิช (ดาอิช คือ กลุ่มชนที่ยิวสร้างขึ้นมา) และแทบจะกล่าวได้ว่า ในวันนั้นอุลามาอฺอิรัคเกือบจะสิโรราบกับกลุ่มดาอิชนี้หมดแล้ว ทว่าท่านอยาตุลลอฮ์ ซัยยิดอาลี ซิสตานี ได้ฟัตวาญิฮาดขึ้นมา เพราะก่อนนั้น ไม่มีอุลามาอฺอิรัคคนใดกล้าฟัตวาญิฮาดในอิรักขึ้นมา

ชัดแจ้ง ท่านอยาตุลลอฮ์ ซัยยิดอาลี ซิสตานี กล้าทำสิ่งนี้ เป็นไปตามบริบทที่อิมามโคมัยนี(ร,ฎ) ได้กล่าวไว้ เพราะท่านเป็นซัยยิด เป็นลูกหลานของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ(อ) ลูกหลานท่านหญิงจะไม่ทนต่อการทรยศต่อศาสนา และจะไม่ฝากชะตากรรมของบรรดามุสลิมไว้ที่ยิวหรืออิสรอเอลอย่างเด็ดขาด”

เสียงคำรามจาก “ซัยยิดฮะซัน นัศรุลลอฮ์ ถึง อิสราเอล ”

ทายาทของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ(อ) ท่านต่อมา คือ ท่านซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์ เลขาธิการฮิซบุลลอฮ์แห่งเลบานอน เพียงเสียงคำรามของท่าน ในครั้งที่ซีเรียและเลบานอนถูกโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอล ในวันนั้น ท่านได้ออกมาพร้อมกับคำขู่ที่จริงจัง “เตือนบรรดาผู้อาศัยอยู่ในดินแดนที่ถูกยึดครองว่าจะไม่ได้เห็นความสงบสุข และได้พูดถึงสาเหตุที่แท้จริงของเบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้”

และ ดูเหมือนว่าหลังจากสิ้นสุดคำปราศรัยของท่าน ณ วันนี้เห็นได้ชัด โลกอิสลาม ถือว่า ยังปลอดภัยจากอิทธิพลของยิวไซออนิสต์ ยังมีความเข้มแข็งที่จะต่อกรกับพวกยิวได้ ซึ่งแน่นอน กรณีท่านซัยยิดฮาซัน นัศรุลลอฮ์นี้ ณ วันนี้ นับเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้พิสูจน์บทบาทการปกป้องอิสลามอันบริสุทธิ์ให้ชาวโลกได้เห็น

ซัยยิดอับดุลมาลิก อัลเฮาซีย์ อัลฮาซานี

บทบาทซัยยิด ลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ) ท่านต่อมาคือ ซัยยิดอับดุลมาลิก อัลเฮาซีย์ อัลฮาซานี ผู้นำขบวนการอันศอรุลลอฮ์ ในเยเมน เราจะเห็นได้ว่า ข้อพิสูจน์ของท่าน คือ การต่อสู้ในเยเมนที่กำลังค่อยๆ กำลังจะขุดรากถอนโคนวาฮาบีไซออนิสต์ที่สร้างมาโดยยิว

บทสรุป นอกจากนี้ ท่านอิมามโคมัยนี(รฏ.) ยังได้ยืนยันอีกว่า “ไม่ต้องเป็นห่วง อิสลามจะอยู่อย่างมั่นคง และไม่ว่าเหลือบศาสนาจะมาในรูปแบบใด แน่นอน มันไม่สามารถล้มล้างเปลี่ยนแปลงคำสั่งสอนอันบริสุทธิ์อันนี้ได้” แค่เพียงอิมามโคมัยนี(รฏ.) ปิดท้ายในสาส์นนี้ว่า

“โอ้บรรดาฟาติมียูนเอ๋ย_มาช่วยเหลืออิสลามกันเถิด”

“โอ้สาวกของฟาติมะฮ์เอ๋ย_มาช่วยเหลืออิสลามกันเถิด”

ดังนั้น ด้วยแบบฉบับที่อิมามโคมัยนี(ร.ฎ) นำการต่อสู้ เรียกร้องเชิญชวนให้บุรุษและสตรีทุกคนมาเป็นสาวกของท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ) พร้อมทั้งบอกว่า ไม่ต้องกลัว เพราะอิมามโคมัยนี(รฏ.) ส่งสาส์นแล้วว่า “ การต่อสู้เพื่ออิสลามที่แท้จริง คือการอยู่ใต้ธงนำของบรรดาซัยยิด(ลูกหลานของนบี)เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ

นี้คือสาสน์ของท่านอิมามโคมัยนี(รฏ.) เพื่อให้มนุษยชาติได้รู้ว่า เมื่อซัยยิดยังอยู่ทั่วโลก โอ้เหล่าฟาติมียูนเอ๋ย_มาปกป้องอิสลามกันเถิด

ถอดบทความโดย Zeereen Binti Nabavi