การเติบโตของศาสนาอิสลามนิกายชีอะฮ์ในประเทศรัสเซีย

5

ในการให้สัมภาษณ์กับรัสเซียทูเดย์ หัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสารโลกอิสลามกล่าวว่า “นิกายชีอะฮ์ กำลังจะกลายเป็นสถาบันที่สำคัญในสังคมรัสเซีย และจำนวนชาวชีอะฮ์ในประเทศนี้ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้น”

รออีซ สุไลมานอฟ หัวหน้าบรรณาธิการวารสารโลกอิสลามและเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพื่อยุทธศาสตร์ชาติกล่าวว่า นิกายชีอะฮ์ในรัสเซีย ค่อยๆเติบโตขึ้นในช่วงหลังจากโซเวียต เป็นเวลากว่าสามทศวรรษ และจำนวนชาวชีอะฮ์ในประเทศนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

สุไลมานอฟกล่าวว่า นิกายชีอะฮ์ กำลังจะกลายเป็นสถาบันที่สำคัญในสังคมรัสเซีย และโครงสร้างพื้นฐานทางศาสนาได้เกิดขึ้นในรูปแบบของมัสยิด ห้องนมาซ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร

หัวหน้าบรรณาธิการนิตยสาร Islamic World กล่าวเกี่ยวกับจำนวนชาวชีอะฮ์ในรัสเซียว่า: คาดว่าจะมีชาวชีอะฮ์จำนวนมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ของประชากรมุสลิมทั้งหมดของรัสเซีย โดยทั่วไปชนกลุ่มน้อยชาวชีอะฮ์ประกอบด้วยชาวอาเซอร์ไบจานซึ่งนับถือนิกายชีอะฮ์อิมามสิบสอง (อิษนาอะชะรียะฮ์) และนอกจากนี้ยังพบว่า ยังมีชาวชีอะฮ์ในทาจิกิสถาน บาดัคชาน อีกด้วย

shia-news