ฮะรัมอิมามฮุเซ็น(อ) จัดนิทรรศการจำลอง “บ้านของท่านหญิงฟาตีมะห์ อ.”

24

ในวาระคล้ายวันชะฮาดัตของท่านหญิงฟาตีมะห์ อัซซะห์รอ (อ) บุตรีของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซล) ทางฮะรัมอิมามฮุเซ็น(อ)และฮะรัม อบูฟัลฏ์อับบาส ได้ จัดแสดงนิทรรศการจำลอง “บ้านของท่านหญิงฟาตีมะห์ อ.”ให้บรรดาผู้ซิยารัตได้เยี่ยมชม

(จำลองภาพ ภายในบ้านของท่านหญิงฟาตีมะห์ อัซซะห์รอ อ.)

(ประตูบ้านของท่านหญิง ที่ถูกเผา)

(จำลอง สถานที่อาบน้ำฆุซุลมัยยิตท่านหญิงฟาตีมะห์ อ.)