วันคริสต์มาสในอิหร่าน

12

วันคริสต์มาสในอิหร่าน

25 ธันวาคม เป็นวันประสูติของพระเยซูตามหลักความเชื่อของชาวคริส แต่ในปฏิทินของชาวคริสต์อาร์เมเนียในอิหร่านจะมีการเฉลิมฉลองคริสต์มาสในวันที่ 6 มกราคม ซึ่งแตกต่างจากคริสต์เตียนคาทอลิกวาติกันและคริสเตียนโปรเตสแตนต์

ในขณะที่ทั่วโลกมีการเฉลิมฉลองคริสต์มาสในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ชาวอิหร่านที่นับถือศาสนาคริสต์ก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสท่ามกลางครอบครัวชาวคริสต์ด้วยเช่นกัน โดยจัดขึ้นที่โบสถ์ต่างๆ อาทิเช่น โบสถ์วานักเมืองอิสฟาฮาน เป็นต้น โดยมีเค้กคริสต์มาส การ์ดอวยพรปีใหม่ ต้นคริสต์มาส ซานตาคลอส และของขวัญต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบหลักของงานก็มีการประดับประดาด้วย

ประชากรชาวคริสต์ในอิหร่านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอาร์เมเนียเกรกอเรียนมีประมาณ 120,000 คน ซึ่งพวกเขามีสถานที่ทางศาสนาและมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นของตนเอง

ชาวคริสต์ในอิหร่านมีผู้แทนในรัฐสภา 3 ท่าน โดยผู้แทนชาวคริสต์อาร์เมเนียนทางเหนือ จะได้รับคะแนนเลือกตั้งจากพลเมืองคริสเตียนชาวอิหร่านที่อาศัยในจังหวัดเตหะราน อาเซอร์ไบจานตะวันออก อาเซอร์ไบจานตะวันตก อาร์ดาบิล อิลาม โคราซาน แซนจัน เซมนัน กัสวิน กุม เคอร์ดิสถาน เคอร์มันชาห์ โกเลสถาน กิลาน มาซันดารัน มาร์กาซี และฮาเมดาน

ผู้แทนชาวคริสต์อาร์เมเนียนทางใต้จะได้รับคะแนนเลือกตั้งจากพลเมืองคริสเตียนชาวอิหร่านที่อาศัยในจังหวัด อิสฟาฮาน ยาซด์ คูเซสถาน ฟาร์ส เคอร์มาน ฮอร์มอซแกน ซิสถาน บาลูเชสตาน ลอเรสถาน ชาฮาร์มะฮาล บัคเทียรี บูชะร์ โคห์กิลูเยห์ และโบเยอร์อาหมัด

ผู้แทนอีกคนได้รับการเลือกโดยพลเมืองคริสเตียนเคลเดียนและอัสซีเรีย

โบสถ์ที่ถูกรู้จักมากที่สุดในอิหร่านได้แก่ โบสถ์ชัมอูน (Simon the Zealot Church) แห่งเมืองชีราซ โบสถ์ชูฆอกอต (Shoghakat Church of Tabriz) เมืองตาบรีส โบสถ์ซารกีซ (Saint Sarkis Cathedral, Tehran) เมืองเตหะราน โบสถ์สเตฟานอส (Saint Stepanos Monastery) เมืองจุลาฟา โบสถ์เกอกอรีสเตฟาน (Stephen Gregory Church) เมืองฮาเมดาน โบสถ์ออนจะลีเมืองฮาเมดาน โบสถ์เมรี่ (Holy Mother of God Church, Tehran) เมืองเตหะราน และโบสถทาดิอูส (Monastery of Saint Thaddeus) เมืองมาโก

ชาวคริสต์ในอิหร่านไม่ว่าจะเป็นอาร์เมเนีย อัสซีเรีย เคลเดียน หรืออื่นๆ ต่างใช้ชีวิตอาศัยร่วมกับศาสนาและนิกายอื่นๆ ในสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดหน้าประวัติศาสตร์บนพื้นแผ่นดินอิหร่านอย่างสงบสุขเรื่อยมา

ข้อมูลจาก

https://www.instagram.com/p/CJNbquVhu4I/?igshid=8weyf3o4jk1q