ให้ทานในขณะที่ยากจน

2

ให้ทานในขณะที่ยากจน

ความสำคัญอีกด้านหนึ่งที่ถูกเน้นเสมอๆในหลักการปฏิบัติของอิสลาม ซึ่งสัมพันธ์กับการให้บริจาคทานและการทำความดีแก่ผู้อื่น นั่นคือการให้ทานในยามยากจน

ท่านศาสนทูตมีวจนะว่า

มีสัญญาณสามอย่างแก่ความศรัทธา นั่นคือ ให้ทานในยามยากจน ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน และการให้ความรู้แก่บรรดาผู้แสวงหาความรู้

ในทำนองเดียวกันที่ ฮาฟิซ (นักกวี)ได้ย้ำถึงผลกระทบของการให้ทานในยามยากจนว่ามีส่วนในการสร้างสภาพจิตวิญญาณของบุคคล ดังบทกวีต่อไปนี้ “ในความยากจน จนดิ้นรนเพื่อความปราโมทย์ และความดื่มด่ำซึ่งยาอายุวัฒนะแห่งการมีชีวิตทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนผู้ภิกขาจร เป็นกอรูน”

อ้างอิง หนังสือ ยาอายุวัฒนะแห่งความรัก