ตัฟซีรกุรอาน วันละอายะฮฺ

28

ตัฟซีรกุรอาน วันละอายะฮฺ

อัลกุรอาน โองการที่ 1 บทยูนุส

โองการแรกของบทยูนุส ได้เริ่มต้นด้วย อักษรย่อ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นโองการต่างๆ อัลกุรอาน กล่าวว่า

1.الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ‏

คำแปล :

อะลิฟ ลาม รอ เหล่านี้คือบรรดาโองการของคัมภีร์แห่งวิทยปัญญา

คำอธิบาย :

สาส์นของศาสนทูต

  1. บรรดานักอรรถาธิบายอัลกุรอาน ได้กล่าวแสดงทัศนะไว้หลากหลายเกี่ยวกับโองการในรูปของอักษรย่อ ที่ประทานลงมาแก่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ)

อัล-กุรอานจำนวน 29 บทได้เริ่มต้นด้วยอักษรย่อเรียกว่า ฮุรูฟมุก็อฏเฏาะอะฮฺ หมายถึง อักษรที่ไม่ติดกัน แยกออกจากกันและไม่อาจสื่อความหมายได้ แต่อักษรเหล่านี้ถูกจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำในอัล-กุรอานที่มีความหมายเร้นลับ ต่อมานักวิชาการได้มีการศึกษากันอย่างต่อเนื่องจึงได้มีคำอธิบายใหม่ ๆ เกี่ยวกับอักษรย่อเกิดขึ้นมา

สิ่งที่หน้าประหลาดใจคือประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่าไม่มีผู้ปฏิเสธชาวอาหรับในยุคนั้น ปฏิเสธหรือใช้อักษรย่อเป็นสื่อในการสร้างปัญหาแก่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) สิ่งนี้บ่งบอกว่าคนเหล่านั้นยอมรับในความหมายที่เร้นลับ หรือไม่ก็มีความรู้เกี่ยวกับอักษรย่อเหล่านั้น

อักษรย่อเหล่านี้ได้บ่งบอกว่าคัมภีร์แห่งฟากฟ้าที่มีความสำคัญยิ่งและยิ่งใหญ่ ได้สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับนักปราชญ์ นักพูด และนักกวีทั้งที่เป็นอาหรับและไม่ใช่อาหรับ อีกทั้งยังได้ทำให้พวกเขาไร้ความสามารถลง เช่น ถ้านำเอาอักษรย่อให้กับนักปราชญ์เหล่านั้นและบอกให้พวกเขาแต่งประโยคที่คล้ายคลึงกับอัล-กุรอาน ทั้งคำและความหมายที่สามารถสะกดใจของผู้อ่านทุกคน และโน้มนำจิตใจของพวกเขาไปสู่การสรรเสริญและการตรึกตรองในความมหัศจรรย์ ดังเช่น ที่พระองค์ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินและแฝงเร้นความอัศจรรย์ไว้มากมาย ตลอดจนหมู่วิหคที่สวยงาม ปศุสัตว์ต่าง ๆ แมกไม้หลายพันธ์ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ

  1. อัลกุรอานได้ใช้คำว่า “ติลกะ” ซึ่งเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความไกลหมายถึง เหล่านั้น หรือพวกเหล่านั้น ซึ่งการใช้คำนามที่บ่งชี้ให้เห็นความไกลในที่นี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของโองการ
  2. คำว่า “ฮะกีม” บ่งชี้ให้เห็นถึงความมั่นคงถาวร และความเป็นระเบียบของโองการ หรือบางทีอาจบ่งชี้ให้เห็นถึงวิทยปัญญาของโองการ หรืออาจหมายถึงตำแหน่งการตัดสินของโองการ

แน่นอน เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าอัลกุรอานนั้นเป็น วิทยปัญญาอันล้ำเลิศ ซึ่งห่างไกลจากสิ่งไร้สาระ ความโมฆะและสิ่งแปลกปลอมทั้งปวง อีกทั้งบรรดาศัตรูตลอดหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบัน ยังไม่สามารถนำสิ่งแปลกปลอมมาสู่อัลกุรอานได้

  1. คำว่า “อายาต” เป็นพหูพจน์ของคำว่า อายะฮฺ หมายถึงสัญลักษณ์ ซึ่งในความหมายของอัลกุรอาน บางครั้งหมายถึงความมหัศจรรย์ ซึ่งเราจะพบว่าอายาตในอัลกุรอานนั้นแสดงให้เห็นเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ หรือปาฏิหาริย์ของพระเจ้า
  2. กล่าวว่าท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อล ฯ) ได้ระบุสถานที่ของโองการ และจำนวนโองการต่างๆ ซึ่งเราจะสามารถล่วงรู้ได้จากการอ่านของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) หรือท่านจะนิ่งเงียบเมื่อมีผู้อื่นอ่าน อ้างอิง.. quran.al-shia.org