14 ล้านกว่าคน ร่วม “มหกรรมอัรบะอีนฮุซัยนี” กัรบะลาอ ปี 2020

17

14 ล้านกว่าคน ร่วม “มหกรรมอัรบะอีนฮุซัยนี” กัรบะลาอ ปี 2020

สำนักข่าวตัสนีม – กระทรวงสาธารณสุขอิรักประกาศความสำเร็จของแผนสำหรับงานมหกรรมอัรบะอีน ฮุซัยนี ในเมืองกัรบะลาอ

กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่า แผนของกระทรวงในการให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับการแสวงบุญ(ซิยารัต)อัรบะอีนฮุซัยนี ในแง่ของมาตรการด้านสุขภาพและแนวทางการสร้างความตระหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤติของไวรัสโคโรนา ได้รับการปฏิบัติอย่างประสบความสำเร็จ

เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิรักยังประกาศความสำเร็จของแผนรักษาความปลอดภัยพิเศษสำหรับมหกรรมอัรบะอีนฮุซัยนี ในปีนี้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ

สื่ออิรักอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า มีผู้แสวงบุญมากกว่า 14,500,000 คนเข้าร่วมในพิธี Arbaeen Hosseini ในปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยไม่มีผู้แสวงบุญต่างชาติและจากประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเนื่องจากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา

(ทั้งนี้ วันอัรบะอีนปี 2020 ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม)

รายงานภาพ