วีรกรรมของ ยะซีด บิน มุอาวียะห์

126

วีรกรรมของยะซีด บิน มุอาวียะห์

ยะซีด ละนะตุลลอฮ์ เป็นคอลีฟะห์คนแรกของอิสลาม ที่ดื่มไวน์อย่างเปิดเผย ระเริงกับนักร้องหญิงและเลี้ยงฝึกสุนัขให้สู้กันเพื่อความบันเทิงของตัวเอง

ยะซีด ละนะตุลลอฮ์ ปกครองอาณาจักรอิสลามเป็นเวลาสามปีหลังจากมุอาวียะห์พ่อของเขา

มีวีรกรรมที่น่ายกย่อง สามครั้งด้วยกันที่เกิดขึ้นในอาณาจักรอิสลาม คือ

1ในปี ค. ศ. 680 ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมกัรบาลา ด้วยการบงการสังหารลูกหลานศาสดา

2 ในปี ค. ศ. 682-683 เหตุการณ์ ฮัรรา ส่งกองทัพภายใต้ มุสลิม บิน อุกบา ไปโจมตีมาดีนะห์

ซึ่งนำไปสู่การสังหารหมู่สหายของท่านศาสดาและชาวเมืองหลายพันคน และปล้นสะดม ย่ำยีสตรี ทำให้เกิดลูกซีนามากมาย

3 และสุดท้ายโจมตี ทำลายล้างมักกะห์ และเผากะอ์บะฮ์

วีรกรรมนี้แหละ ที่ได้รับการปกป้องจาก อิบนุ ตัยมียะห์และผู้ร่วมอุดมการณ์ จนถึงทุกวันนี้