ทำไมอิม่ามฮูเซน(อ)ร้องไห้ให้กับทหารยาซีด?

31

อิม่ามฮูเซนร้องไห้เพราะอะไร?

ฉันร้องไห้ให้กับทหารยาซีด

أبكى على هؤلاء

อิม่ามฮูเซน(อ)ได้กล่าวว่า

أبكى على هؤلاء الذين سيدخلون النار بسببي

ฉันร้องไห้ให้แก่พวกเขาที่กำลังจะเข้าสู่ไฟนรกเพราะ(ทำร้าย)ฉัน

อธิบาย

วันอาชูรอ อิม่ามฮูเซนได้ร้องไห้หลายครั้ง แต่อิม่ามไม่ได้ร้องไห้เนื่องจากความอ่อนแอ เพราะอิม่ามเป็นคนเข้มแข็ง แข็งแรงและมั่นคง แต่อิม่ามฮูเซนร้องไห้เพราะสงสารทหารยาซีด เหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัด(ศ)เคยร้องไห้เพราะสงสารพวกมุชริกกุเรช

โดยท่านนบีได้วิงวอนว่า

اللهم اهد قومي فإنهم لايعلمون

โอ้อัลลอฮ์ โปรดชี้นำทางหมู่ชนของฉันด้วยเถิด เพราะพวกเขาไม่มีความรู้อะไรเลย

นี่คือสภาพเอาลียาของอัลลอฮ์(คนรักของอัลลอฮ์) เพราะจิตใจของวะลียุลเลาะฮ์นั้นเปี่ยมด้วยความเมตตาและใจกว้างกว่ามนุษย์ทุกคน และนี่คือความเจ็บปวดทางจิตใจของพวกเขา

เอาลียาของอัลลอฮ์จะไม่เจ็บปวดเกี่ยวกับความยากจนหรือความเจ็บป่วย แต่พวกเขาจะเจ็บปวดเพราะความญาเฮ็ลโง่เขลาของมนุษย์ที่แผ่นดินกัรบาลาอิม่ามฮูเซนยังร้องไห้เพราะสาเหตุอื่นๆอีก อิมามร้องไห้เมื่อได้พบและต้องอำลากับบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน อิม่ามร้องไห้ตอนที่พบร่างของอับบาสน้องชายนอนจมกองเลือด การร้องไห้นี้คือ

رسالة ألم

ริซาละฮ์ อะลัม – สารแห่งความเจ็บปวด

เรื่องราวเหล่านี้จะถ่ายทอดสู่ชนทุกรุ่นให้พวกเขาได้รับรู้ว่า อิม่ามฮูเซน ก็เป็นคนเหมือนกัน ดังนั้นท่านย่อมมีความรู้สึกเจ็บปวดและร้องไห้เสียใจ แต่ขณะเดียวกัน อิม่ามฮูเซนได้พลีทุกสิ่งเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลา ดังนั้นเราจำเป็นต้องเจริญรอยตามแบบอย่างของอิม่ามฮูเซน น้ำตาของพวกเราไม่ได้มีค่ามากไปกว่าน้ำตาของอิม่ามฮูเซน

น้ำตาที่เราร้องไห้ออกมาเกี่ยวกับมุซีบัตของอิมามฮูเซน จะต้องสร้างตัวเราให้ยึดมั่นต่อดีนอิสลามอย่างเข็มแข็งไม่อ่อนแอ

น้ำตาที่เราร้องไห้ออกมาเกี่ยวกับมุซีบัตของอิมามฮูเซน จะต้องสร้างตัวเราให้รู้จักเสียสละปกป้องอิสลาม มากกว่าหวงแหนทรัพย์สินและชีวิตของเรา

บทความ โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ