อิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) สนทนากับ“ชายผู้สูงวัย”ณ เมืองซีเรีย

16

อิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) สนทนากับ “ชายผู้สูงวัย” ณ เมืองซีเรีย

เมื่อบรรดาเชลยได้เดินทางมาถึงซีเรียในสภาพที่น่าเวทนา และท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ.) ก็ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ยะซีดได้สั่งให้ประดับประดาเมืองดามัสกัสอย่างงดงาม และมีการจัดพิธีแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้สังหารอิมามฮุซัยนฺ (อ.) สำเร็จ เพราะชาวซีเรียนั้นได้ถูกมุอาวิยะฮฺหลอกลวงและสร้างภาพบิดเบือนมาโดยตลอด ในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานของท่านอิมามอะลี (อ.)

เมื่อบรรดาเชลยเดินทางเข้าเมืองดามัสกัส ได้มีชายผู้สูงวัยคนหนึ่งเข้าไปหาท่านอิมาม (อ.) แล้วพูดว่า ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮฺที่พระองค์ทำลายพวกแก และทรงให้เคาะลิฟะฮฺมีชัยเหนือพวกแก

ท่านอิมาม (อ.) ทราบทันทีว่าชายผู้นั้นไม่รู้ข้อเท็จจริง ท่านจึงกล่าวกับเขาอย่างสุภาพว่า โอ้ ท่านผู้อาวุโส ท่านเคยอ่านอัล-กุรอานหรือไม่ เคยซิ ผู้อาวุโสท่านนั้นตอบทันที

อิมาม (อ.) กล่าวว่า แล้วท่านเคยอ่านโองการที่พระองค์ทรงตรัสว่า จงกล่าวเถิด ฉันมิได้ขอรางวัลใดๆ จากพวกเจ้าสำหรับการเผยแผ่ เว้นแต่การให้ความรักในเครือญาติสนิทใช่ไหม

และดำรัสของพระองค์ที่ว่า จงรู้ไว้เถิดว่า ที่จริงสำหรับสิ่งที่พวกท่านยัดมาได้ ไม่ว่าจะเป็นอันใดก็ตาม ดังนั้น แท้จริงจำนวนหนึ่งในห้าของสิ่งเหล่านั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ของศาสนทูต และของญาติสนิท

ชายผู้นั้นตอบว่า ใช่ ข้าเคยอ่านโองการเหล่านี้

อิมาม (อ.) ตอบว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ พวกเรานี้แหละเป็นญาติสนิทของท่านศาสดา ตามความหมายของโองการเหล่านี้

หลังจากนั้นท่านอิมาม (อ.) ยังได้กล่าวอีกว่า แล้วท่านเคยอ่านพระดำรัสของพระองค์ที่ว่า อันที่จริง อัลลอฮฺทรงประสงค์ที่จะขจัดมลทินออกไปจากพวกเจ้า โอ อะฮฺลุลบัยตฺเอ๋ย และทรงชำระขัดเกลาพวกเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์จริง หรือไม่

ชายผู้นั้นตอบว่า เคยข้าเคยอ่านโองการเหล่านี้

ท่านอิมาม (อ.) ก็พวกเรานี่แหละคือ อะฮฺลุลบัยตฺของท่านศาสดา

ชายผู้นั้นกล่าวด้วยความตกใจว่า ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ขอยืนยันว่า พวกท่านเป็นอะฮฺลุลบัยตฺจริง

อิมาม (อ.) กล่าวตอบว่า ใช่แล้ว ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ คือ ตาทวดของเราเอง เราคือบรรดาผู้บริสุทธิ์ตามที่โองการกล่าวถึงอย่างแน่นอน

ชายผู้นั้นกล่าวว่า ฉันขอประกาศตัดขาดจากผู้ที่สังหารพวกท่าน เมื่อข่าวได้รู้ไปถึงยะซีด เขาได้สั่งประหารชายผู้คนนั้นทันที