รายงานภาพ: มัจญลิสวันอาชูรอในกรุงอิสตันบูล ตุรกี

เนื่องในวันอาชูรอฮุซัยนี พี่น้องชาวชีอะห์ในตุรกีนับพันคนได้เข้าร่วมไว้อาลัย แด่ท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ในวันอาชูรอ ณ ซัยนาบียาห์ กรุงอิสตันบูล

546

รายงานภาพ:  อาชูรอในกรุงอิสตันบูล ตุรกี

เนื่องในวันอาชูรอฮุซัยนี พี่น้องชาวชีอะห์ในตุรกีนับพันคนได้เข้าร่วมไว้อาลัย แด่ท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ในวันอาชูรอ  ณ  ซัยนาบียาห์ กรุงอิสตันบูล  ตุรกี  โดยปฏิบัติตามระเบียบการด้านสุขภาพและระยะห่างทางสังคม