อยาตุลลอฮ์ ญะวาด มัรวี : การต่อต้านอัลกุรอานและโรคกลัวอิสลามไม่ได้จำกัดในยุคปัจจุบัน

สถานการณ์ในโลกกำลังเคลื่อนไปสู่ กระแสการเข้ารับอิสลามที่ได้แพร่กระจายไปในแต่ละวันอย่างรวดเร็ว และนั่นคือสาเหตุที่กระแสและขบวนการตะวันตก ฮิบรูและอาหรับพยายามขัดขวางและสกัดกั้นโดยการทำเช่นนั้น

567

อยาตุลลอฮ์ ญะวาด มัรวี  : การต่อต้านอัลกุรอานและโรคกลัวอิสลามไม่ได้จำกัดในยุคปัจจุบัน / ขบวนการตะวันตก ฮิบรูและอาหรับ  พยายามขัดขวางความก้าวหน้าของศาสนาอิสลาม

อยาตุลลอฮ์ ญะวาด มัรวี   ได้ประณามกรณีที่บางคนที่มีความอคติและโง่เขลาต่อคัมภีร์อัลกุรอานในประเทศ สวีเดน และนิตยสารฝรั่งเศสที่ดูหมิ่นท่านศาสดาผู้ทรงเกียรติ

อยาตุลลอฮ์ ญะวาด มัรวี  ถือว่า  การประสานงานระหว่างวิลายัตเเละรัฐบาลอิหร่านกับอิรักนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของไอซิสและแผนการสมรู้ร่วมคิดครั้งใหญ่ของศัตรู และ ระบุว่า  มหกรรมอัรบะอีน ฮุซัยนี  ตลอดระยะเวลาหลายปีนี้ ได้แสดงให้เห็นถึง ความเจิดจรัสของศาสนาอิสลาม และแสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเสียสละ และความสามัคคีอย่างแท้จริง

อยาตุลลอฮ์ ญะวาด มัรวี  ได้พูดถึง การเดินทางไปยังประเทศสวีเดนและเยี่ยมมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศนี้เมื่อช่วงหลายปีก่อนว่า  อาจารย์มหาลัยในประเทศสวีเดนได้ประกาศ ว่า  เขาต้องการที่จะรู้จักศาสนาอิสลามผ่านปรากฏการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์แห่งอัรบะอีน ไม่ใช่มองผ่านเลนส์ของไอซิส  และอาจารย์บางคนได้เสนอแนะให้จัดหลักสูตรการเรียนหนึ่งหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยของสวีเดน เพื่อทำการวิเคราะห์ปรากฏการณ์นี้

อยาตุลลอฮ์ ญะวาด มัรวี  ได้ย้อนรำลึกเรื่องราวของผู้คนที่หันมาสนใจอัลกุรอานและรับอิสลามจำนวนมากหลังจากได้มีการพิมพ์หนังสือ  โองการแห่งซาตาน  ที่เขียนโดยซัลมาน รุชดี ว่า : “การดูหมิ่นและการหยามเกียรติของสามเหลี่ยมปีศาจ  ฮิบรู -อาหรับเเละตะวันตก นั้น ได้ส่งผลที่มันไม่มีอะไรมากไปกว่าความยิ่งใหญ่ของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ) และอัลกุรอานในสายตาของชาวโลก  และนำไปสู่การหันมารับศาสนาอิสลามของชาวตะวันตกมากขึ้น

อยาตุลลอฮ์ ญะวาด มัรวี  ถือว่าการต่อต้านอัลกุรอานและโรคกลัวอิสลามไม่ได้จำกัดหรือเกิดขึ้นเฉพาะในยุคปัจจุบัน   ทว่า มันเกิดขึ้นนับจากยุคต้นๆของอิสลาม เมื่อใดก็ตามที่ศาสนานี้มีความก้าวหน้า  จะบางคนหรือบางกลุ่มก็จะทำการต่อต้านคัมภีร์อัลกุรอานและดูหมิ่นศาสดาผู้ทรงเกียรติ (ศ)

อยาตุลลอฮ์ ญะวาด มัรวี  ได้ชี้ให้เห็นถึงเหตุผลของการต่อต้านคัมภีร์อัลกุรอานและดูหมิ่นศาสดา (ศ  ว่า  สถานการณ์ในโลกกำลังเคลื่อนไปสู่ กระแสการเข้ารับอิสลามที่ได้แพร่กระจายไปในแต่ละวันอย่างรวดเร็ว  และนั่นคือสาเหตุที่กระแสและขบวนการตะวันตก ฮิบรูและอาหรับพยายามขัดขวางและสกัดกั้นโดยการทำเช่นนั้น

ช่วงท้าย  อยาตุลลอฮ์ ญะวาด มัรวี  ได้ ชี้ถึงเป้าหมายของศัตรูในการสร้างและจัดตั้งไอซิส ว่า  ศัตรูของศาสนาอิสลามได้สร้างไอซิส ขึ้นมา  ซึ่งนอกเหนือจากจะบ่อนทำลายและสร้างสถานการณ์ในภูมิภาคแล้ว ยังพยายามที่จะนำเสนอภาพลักษณ์ของศาสนาอิสลามที่รุนแรงและสร้างความเกลียดชังต่อผู้คนในโลกที่มีต่อศาสนานี้