อยาตุลลอฮ์ ญาวาดี ออมูลี กล่าวเตือนประเทศฝรั่งเศส(กรณีดูหมิ่นท่านศาสดา) !!!

13

พวกคุณได้เห็นแล้วว่า (ขอพระองค์ทรงห่างไกลจากสิ่งนี้) มีบางคนทำการดูหมิ่นเกียรติของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) หรือทำการดูหมิ่นต่อพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน และผู้คนในประเทศเหล่านี้ควรต้องรู้ไว้ว่า “พวกเขากำลังนั่งอยู่บนกิ่งไม้ และในขณะเดียวกันพวกเขาก็กำลังตัดรากของต้นไม้นั่นเอง” แท้จริงแล้วพวกเขา(ท่านศาสดา)ได้เข้ามาเพื่อทำให้โลกใกล้ชิดกับสติปัญญา(เหตุผล)มากขึ้น เพื่อให้มนุษย์ได้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างชาญฉลาดและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยการมีสุขภาพที่สมบูรณ์และพบกับความสันติสุข ซึ่งโลกที่ปราศจากสติปัญญาและเหตุผลจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองหรือสงครามพร็อกซี(ตัวแทน) โลกที่ปราศจากสติปัญญาและเหตุผลจะนำมนุษย์ไปสู่การหลงใหลในอาวุธ เกิดการสังหารผู้คนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน และนี่คือ “โลก” ที่ไม่ว่าจะเป็นการดูหมิ่นในเรื่องการดำรงอยู่ของศาสดาอันมีเกียรติ(ศ) หรือจะเป็นการดูหมิ่นพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน ที่หลักคำสอนอันยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ล้วนได้มาจากพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอานเล่มนี้

เราขอเตือนและขอแนะนำไปยังประเทศฝรั่งเศส และประเทศที่ประพฤติตนเช่นฝรั่งเศสว่า “อย่าปล่อยให้ใครดูหมิ่นสถานภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน และตำแหน่งอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านศาสดา(ศ) บนแผ่นดินของประเทศของพวกท่านเป็นอันขาด ซึ่งหากมีชาติอื่นใดตั้งใจที่จะทำลายประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ พวกเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ และถ้ามิตรผู้โง่เขลาคนใดได้ทำการเช่นนี้ เราก็หวังว่าความโง่เขลาของเขาจะกลับกลายมาเป็นปัญญา ส่วนเจ้าหน้าที่ของประเทศเหล่านี้ ควรแก้ปัญหานี้อย่างชาญฉลาด และต้องไม่ยินยอมให้ใครทำการดูหมิ่นสถานภาพของศาสดาทั้งหลาย รวมถึงคัมภีร์เล่มต่าง ๆ ที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้า ตลอดจนวิวรณ์จากพระผู้เป็นเจ้าด้วยเช่นกัน”