ประธานาธิบดีบังกลาเทศ ชี้ “อาชูรอฮุซัยนี”เป็นวันศักดิ์สิทธิ์และวันที่ประชาชาติอิสลามอยู่ในการไว้ทุกข์

11

โมฮัมเหม็ด อับดุลฮามิด ประธานาธิบดีบังกลาเทศ ส่งสารในวันที่สิบอาชูรอว่า“ วันอาชูรอแห่งฮุซัยนีเป็นวันศักดิ์สิทธิ์และเป็นวันที่ประชาชาติอิสลามทั้งหมดอยู่ในการไว้ทุกข์”

เขากล่าวเสริมว่า: ในวันที่สิบของเดือนมุฮัรรอม ท่านอิมามฮุสเซน(อ)หลานชายของท่านศาสดาโมฮัมหมัด (ศ)ศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลาม พร้อมกับครอบครัวและสาวกของเขาต้องต่อสู้กับทหารยะซีดจนเป็นชะฮีดในหนทางของพระเจ้า เพื่อผดุงไว้ซึ่งสัจธรรมและความยุติธรรมในสังคม การเสียสละตนเองที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาจะได้รับการบันทึกไว้ตลอดไปในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามและโลก

ประธานาธิบดีบังกลาเทศย้ำว่า: “เหตุการณ์ที่น่าเศร้าของกัรบาลาอฺ เป็นแรงบันดาลใจให้เราไม่เคยนิ่งเฉยต่อการเผชิญกับความอยุติธรรมและการกดขี่และดำเนินตามวิถีแห่งความจริงและความยุติธรรม อิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพและมิตรภาพ ศาสนานี้ทำให้เราห่างไกลจากลักษณะที่ไม่ดีงามต่างๆเช่น ความเป็นศัตรู ความอิจฉา และความรุนแรง ฉันหวังว่าชาวบังกลาเทศจะได้เรียนรู้จากคุณค่าของอาชูรอ เช่นการยึดมั่นในความจริงและความยุติธรรม

วันอาชูรอฮุซัยนีเป็นวันแห่งการไว้ทุกข์ไว้อาลัยของประชาชนและเป็นวันหยุดราชการในบังกลาเทศ สื่อโสตทัศน์และหนังสือพิมพ์มีการรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์กัรบาลาอฺและรายงานความสำคัญโดยการเผยแพร่รายงานและสารคดีต่างๆ

อ้างอิง

https://www.irna.ir/news/