อิมรานข่าน ชื่นชมการจัดงานอาชูรออย่างยิ่งใหญ่และสงบในปากีสถาน

19

อิมราน ข่าน ชื่นชมการจัดงานอาชูรออย่างยิ่งใหญ่และสงบในปากีสถาน

ในข้อความนายกรัฐมนตรีปากีสถานกล่าวชื่นชมการจัดงานมัจญลิสอาชูรอรำลึกอิมามฮุเซน(อ)อย่างสงบและสันติ ในประเทศ

“ผมขอขอบคุณประชาชนและประชาชนในปากีสถานทุกคนที่จัดพิธีอาชูรออย่างสงบและสันติ” ข้อความดังกล่าว

อย่างไรก็ตามตามเขาได้ชี้ว่า ผมได้รับข้อมูลว่าน่าเสียดายที่บางคนต้องการจุดไฟแห่งความแตกแยกเชิงนิกายให้เกิดขึ้น

ข่านกล่าวว่า: “อีกไม่นานจะมีการตอบโต้ที่รุนแรงและการปฏิบัติต่อคนพวกนี้”

อ้างอิง

https://www.farsnews.ir/news