นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย รำลึกถึงการเสียสละของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

15

นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้ทวีตข้อความเกี่ยวกับอิมามฮุเซ็น(อ)เนื่องในวันอาชูรอว่า เมื่อเราได้ทำการรำลึกถึงการเสียสละของท่านอิมามฮุเซ็น(อ.) ซึ่งสำหรับท่านแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะสลักสำคัญไปกว่าคุณค่าของความถูกต้องและความยุติธรรม

โดยท่านได้เน้นย้ำในเรื่องของความเสมอภาคตลอดจนถึงเรื่องของความเที่ยงธรรม ด้วยกับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้กลายมาเป็นจุดสำคัญ ในการสร้างพลังขับเคลื่อนให้กับผู้อื่นอีกมากมาย