รู้จัก “มัสยิดชีอะฮฺ”ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

43

มัสยิด “อิหม่ามอาลี” เป็นหนึ่งในมัสยิดและสถาบันชีอะฮฺที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีและยุโรป

มัสยิดอิหม่ามอาลีหรือศูนย์อิสลามแห่งฮัมบูร์กเป็นหนึ่งในมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีและในยุโรป

มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นในปลายปี 1950 โดยกลุ่มนักธุรกิจชาวอิหร่านและผู้อพยพและกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอิสลามที่สำคัญในโลกตะวันตก

นักการเมืองชาวอิหร่านหลายคนเช่น Ayatollah Beheshti ก็ได้ศึกษาศาสตร์และปรัชญาตะวันตกที่มัสยิดแห่งนี้

ในการประชุมในปี 1953 ที่โรงแรมแอตแลนติกในฮัมบูร์ก บรรดาสมาชิกองค์กรของกลุ่มอิหร่าน – เยอรมันได้หารือถึงความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์ศาสนาของตนเอง

คนเหล่านี้เขียนจดหมายถึง Grand Ayatollah “Seyyed Hossein Boroujerdi” และขอความช่วยเหลือจากเขา

Ayatollah Boroujerdi เห็นด้วยกับแผนและได้บริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 100,000 rials เพื่อสร้างมัสยิดแห่งนี้

การก่อสร้างมัสยิดกลางฮัมบูร์กเริ่มขึ้นในปี1960 และแล้วเสร็จในอีกห้าปีต่อมาในปี 1965 และในปีเดียวกัน Ayatollah Beheshti ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์อิสลามแห่งนี้

ในปี 2007 ศูนย์อิสลามแห่งฮัมบูร์กได้ประกาศจัดตั้งสหภาพชีอะฮฺแห่งแรกในยุโรป

ศูนย์อิสลามแห่งฮัมบูร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมัสยิดชีอะฮฺ ที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีและยุโรป และได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการแนะนำผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมให้ได้เข้าใจเรื่องราวอิสลามตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

ในบรรดากิจกรรมเหล่านี้คือการเปิดประตูของมัสยิดซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมหลักในการรับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวเพื่อทำความคุ้นเคยกับอิสลามและค่านิยมของอิสลาม

ศูนย์อิสลามแห่งฮัมบูร์กเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งในการประกาศให้ วันที่ 3 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันเปิดแห่งการเปิดประตูสู่มัสยิด”

แหล่งที่มา

shabestan