86 ปี ที่รอคอย…. ละหมาดญุมอะห์ ครั้งแรก ที่ ฮาเกียโซเฟีย

17

จะมีพิธีละหมาดวันศุกร์ครั้งแรกที่ ฮาเกียโซเฟียในรอบ 86 ปี ในวันศุกร์ที่24 กรกฎาคม นี้ และประเมินว่าจะมีผู้เข้าร่วมนมาซราวพันกว่าคน

เจ้าหน้าที่รัฐบาลตุรกีได้ส่งการ์ดเชิญไปยังบุคคลจำนวนหนึ่งมาเป็นพยานรับฟังการละหมาดวันศุกร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากที่เปลี่ยนพิพิธภัณฑ์ฮาเกียโซเฟียเป็นมัสยิด

ทั้งนี้คาดว่า ประธานาธิบดี เรเซฟ ตอยยิบ เออร์โดกานแห่งตุรกี จะเข้าร่วมละหมาดด้วย

ประวัติ ฮาเกีย โซเฟีย

ฮาเกีย โซเฟียถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนี้ แรกเริ่มเดิมที ถูกสร้างขึ้นเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์และยังเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมโบสถ์ของคริสต์ศาสนิกชนตะวันตก ยุคไบเซนไทน์ (Byzantine) โบสถ์แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นวิหารของพระราชาคณะแห่งคอนสแตนติโนเปิล และเป็นโบสถ์ของนิกายไบแซนไทน์ในเวลาเดียวกันนานกว่า 1,000 ปี

ฮาเกีย โซเฟีย ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ 1,500 ปีก่อน ในฐานะวิหารคริสต์ออร์ทอดอกซ์ ต้องถูกแปรสภาพไปเป็นมัสยิด หลังอาณาจักรออตโตมันชนะสงคราม บุกยึดเมืองหลวงและดัดแปลงทุกสิ่งทุกอย่างภายในโบสถ์ และท้ายที่สุดก็เปลี่ยนเป็นมัสยิดของมุสลิม ในปีค.ศ.1453 หรือตรงกับพ.ศ.1996 แต่พอในปี พ.ศ.2477 สถานที่สำคัญแห่งนี้ ก็ถูกแปรเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในยุคแรกของตุรกีสมัยใหม่ภายใต้การนำของมุสตาฟา เคมัล อาตาเติร์ก ผู้ก่อตั้งตุรกีและประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ และขณะนี้ ถูกขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

www.aa.com.tr

https://iqna.ir/fa/news