หยาดวจีแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ “ผลของความโง่”

9

ท่านอิมามญะวาด(อ) กล่าวว่า

«مَن عَمِلَ عَلی غیر عِلمٍ اَفسَدَ اَکثَرُ مِمّا یصلِحُ»

ความว่า “คนที่กระทำการใดโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เขากำลังสร้างความเสียหายมากกว่าที่จะสร้างสรรค์”

คำอธิบาย: อันตรายของความไม่รู้และการไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่ใช่จำกัดอยู่แค่เพียงทำให้มนุษย์ไม่ได้ไปถึงคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงเท่านั้น หากแต่อันตรายยิ่งใหญ่กว่านั้น

บางทีทำดีกับลูกด้วยความไม่รู้โดยหวังจะให้ลูกได้ดีแต่กลับกลายเป็นการกระทำร้ายลูก บางครั้งหวังรับใช้ศาสนาแต่กลับกลายเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้ศาสนา บางครั้งอยากเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีกลับกลายเป็นการจุดชนวนความแตกแยก

ดังนั้น การทำการใดบนพื้นฐานความไม่รู้ มันจะสร้างความเสียหายและเสื่อมเสียมากกว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ !

อ้างอิงจากหนังสือ บทเรียนชีวิต อยาตุลลอฮ์ มะการิม ชีรอซีย์