สถานที่เก็บศีรษะของบรรดาชุฮาดาอ์กัรบาลาอ์

1398

หลังจากเหตุการณ์การเคลื่อนย้ายศีรษะของอิมามฮูเซน (อ) และบรรดาชุฮาดากัรบาลาท่านอื่นๆที่ใช้เวลาประมาณสามวัน พวกเขาได้ตั้งศีรษะของบรรดาชุฮาดาอ์ในห้องหนึ่งซึ่งอยู่ทางมุมหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของมัสยิด

ภายหลังจากมีการสร้างอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงโศกนาฏกรรมนี้ขึ้น สถานที่นั้น รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ ว่า “มะกอมเราะซุนฮูเซน” โดยสถานที่อยู่ห่างจาก มิฮ์รอบของอิมามซัยนุลอาบีดีน (อ) ในทางเข้าห้อง ประมาณ 4*3 เมตร ซึ่งผนังข้างในโดม มีชื่อของบรรดาอิมามถูกสลักไว้ และทางด้านขวาของห้อง มี “ซะรีฮ” (กรงเหล็ก) กั้นอยู่

pdoir

ซึ่งก่อนหน้านี้ ถูกสร้างด้วยไม้ และปัจจุบันเปลี่ยนเป็นซะรีฮที่ทำขึ้นมาจากเงิน โดยซะรีฮนี้ มีความยาวประมาณ 1/1*5 เมตร ภายใต้มีแกนหลักและด้านบนมีสิ่งที่มีลักษณะคล้ายศีรษะ ปิดบังด้วยวัสดุสีเขียว ที่ถูกสร้างด้วยสิ่งที่คล้ายกับไม้ หรือ หิน

ภายในกำแพง ถูกรักษาด้วยเงิน ซึ่งมีขนาดเล็ก ประมาณศีรษะของมนุษย์ และสถานที่วางศีรษะของอิมามฮูเซนในปัจจุบัน กลายเป็นแหล่งที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นสถานที่ซิยารัตในเวลาต่อมา โดยปกติจะมีผู้ซิยารัตมาตะบัรรุก บนที่เพดานมี กลอนที่เขียนด้วยภาษาตุรกีว่า

“ชะฮีดกัรบาลา เชื่อสายของอะฮหมัด มุสฎอฟา”

ซึ่งกลอนบนนี้ มุฮัมมัด ฟิกรีย์ อัลฮูซัยนีย์ ได้ประพันธ์ไว้ใน ปี 1291 ฮิจเราะฮ์ศักราช

http://www.khorasannews.com/OnlineNews.aspx?newsid=2208161