ประตูสู่“สวรรค์”-ภาพบรรยากาศพิเศษจากฮะรัมท่านอิมามริฎอ(อ)

56

ตามธรรมเนียมปฏิบัติของการนะซัร(บนบาน)ของบรรดาผู้ใจบุญในแต่ละปี จะมีการนำดอกไม้มาประดับประดาฮะรัมของท่านอิมามริฎอ(อ)ในช่วงวันคล้ายวันวิลาดัตของท่านอิมามริฎอ(อ) ซึ่งในปีนี้เนื่องจากมีการจำกัดขอบเขตสำหรับบรรดาผู้ซิยารัต(การระบาดของไวรัสโคโรนา) ทำให้ลานฮะรัมต่างๆมีการตกแต่งรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไปภายใต้ชื่อ “ประตูสู่สวรรค์”

ประวัติโดยสังเขป :

อิมามริฎอ คือ อิมามท่านที่ 8 ของชีอะฮ์อิมามียะฮ์ มีนามว่า อะลี สร้อยนามของท่านคือ อัรริฏอ ประสูติเมื่อวันที่ 11 เดือน ซุลเกาะดะฮ์ ปีฮิจเราะห์ศักราชที่ 148 ในเมืองมะดีนะฮ์

บิดาของท่านคือท่านอิมามมูซา กาซิม (อ)

มารดาของท่าน มีนามว่า “นัจญ์มะ” หรือ “คัยซะรอน”

ท่านอิมามดำรงตำแหน่งอิมามในขณะที่ท่านอายุ 35 ปี ในช่วงเวลาการปกครองของคอลิฟะฮ์ราชวงศ์อับบาซียะห์ สามคน คือ ฮารูน อัรรอชีด (ปกครองช่วงปีฮิจเราะห์ที่ 170-193) มุฮัมมัด อามีน (ปกครองอยู่ประมาณช่วงปีฮิจเราะห์ 193-198) และ อับดุลลอห์ อัลมะอ์มูน (ปกครองอยู่ถึงปีฮิจเราะห์ที่ 218)

ท่านอิมาม อะลี อัรริฏอ (อ) ถูกลอบสังหารด้วยการวางยาพิษ ผู้อยู่เบื้องหลังการลอบวางยาพิษคือ อัลมะอ์มูน โดยเสียชีวิตในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า (ชะฮีด) ในปีฮิจเราะห์ที่ 203 ร่างของท่านถูกฝังอยู่ใน “เมืองมัชฮัด” ประเทศอิหร่าน