จุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิหร่าน

9

จุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทย(ภาพข่าว)

15 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ให้การต้อนรับท่านซัยยิด เรซ่า โนบัคตี (H.E. Mr. Seyed Reza Nobakhti) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ร่วมต้อนรับ

 

https://www.skthai.org/th/news/93398-จุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทย