รู้จัก“สุสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

85

มัชริกรายงาน : ช่อง Telegram “อัชร็อฟ” ของอิรัก ได้เขียนในบทความหนึ่งเกี่ยวกับสุสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รู้จักกันในชื่อ “วาดิซซะลาม” : วาดิซซะลาม ประกอบด้วยสองคำ คือ “วาดี” และ “ซะลาม” “วาดี” หมายถึง ดินแดนระหว่างเนินเขา ภูเขา และสถานที่ที่น้ำท่วมผ่าน และคำว่า “ซะลาม” นอกเหนือจากในหมู่ชาวมุสลิมถือเป็นหนึ่งในพระนามของพระเจ้า (อัลลอฮ์) แล้ว ยังหมายถึง “ความสันติสุข” และ “ความปลอดภัย” จากเภทภัยทั้งภายนอก (ซอฮิร) และด้านใน (บาฏิน)

บางแหล่งข้อมูลกล่าวว่า เหตุผลในการตั้งชื่อสุสานนี้ว่า “วาดิซซะลาม” คือ เป็นชื่อที่ท่านศาสดาของศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้ตั้งโดยผ่านท่านญิบรีล (อ.) โดยที่ว่าการฝังศพในสุสานนี้จะได้รับการยกเว้นจากการสอบสวนและการถูกทรมานในหลุมฝังศพหรืออาลัมบัรซัค

สุสาน “วาดิซซะลาม” ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฮะรัม (สถานฝังศพ) ของท่านอิมามอะลี บินอบีฏอลิบ (อ.) ในเมือง “นะญัฟ อัล อัชร็อฟ” และมีพื้นที่ประมาณ 14.86 ตารางกิโลเมตร เทียบเท่ากับ 1486 เฮกตาร์ ซึ่งมีศพกว่า 6 ล้านศพฝังอยู่ในสุสานนี้ เป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุดที่น่าสนใจอื่น ๆ เกี่ยวกับ “วาดิซซะลาม” สามารถชี้ได้ถึงสถาปัตยกรรมพิเศษของหลุมฝังศพต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่นี้ สุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของฮะรัม (สถานฝังศพ) ของท่านอิมามอะลี (อ.) และถนนสายหลักของเมืองนะญัฟมุ่งสู่เมืองกูฟะฮ์ (ชื่อถนน “อะลี บินอบีฏอลิบ) ทางทิศตะวันออกเป็นถนนจากนะญัฟมุ่งสู่กัรบาลา ทางทิศเหนือเป็นเขตพื้นที่ “ฮัยยุลมุฮันดิซีน” และทางตะวันตกติดกับ (อดีต) ทะเลสาบนะญัฟ

ขณะที่อิรักได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของการต่อสู้และความขัดแย้งต่างๆ องค์การยูเนสโกจึงได้จัดทำหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นภายใต้ชื่อ “นะญัฟ ประตูแห่งวิทยปัญญา” ซึ่งเน้นย้ำถึงบทบาทและความสำคัญทางด้านจิตวิญญาณและการอบรมขัดเกลาของเมืองนี้ในประเทศอิรัก และได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือเมืองนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรักษาเอกลักษณ์และบทบาทที่ไม่มีใครเหมือนของมันเอาไว้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาหลายล้านคน

หนังสือ “นะญัฟ ประตูแห่งวิทยปัญญา”ยังได้ให้ความสำคัญต่อสถานที่ฝังศพและสุสานต่างๆ ของเมืองนี้ และถือว่าสุสานเหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เมืองนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้คนทั้งหลาย พร้อมกับเขียนว่า : ในทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองนี้ มีสุสานวาดิสสลามตั้งอยู่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบรรดาสุสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชาวมุสลิมที่ปฏิบัติตามแนวทางของอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ทั่วโลกต่างมีความใฝ่ฝันที่จะถูกฝังร่างลงในสุสานแห่งนี้ ซึ่งอยู่เคียงข้างฮะรัม (สถานฝังศพ) ของท่านอิมามอะลี บินอบีฏอลิบ (อ.) เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากรัศมี (นูร) และวิทยปัญญา (ฮิกมะฮ์) อันเป็นนิรันดร์ของอิมามผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้