อินโดนีเซียและรูปแบบใหม่ของการ “นมาซวันศุกร์” ในยุคโควิด-19 (รายงานภาพ)

13

เมืองในอินโดนีเซียบางแห่ง ซึ่งเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุด ได้จัดให้มีการนมาซวันศุกร์ในสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง โดยมีการเว้นระยะห่าง แม้จะมีการแพร่กระจายของไรวัสโคโรนา

ที่มา https://www.irna.ir/news/83730033/