นิวส์วีก รายงาน ศาสดามุฮัมหมัด คือบุคคลแรก แนะให้กักตัวเมื่อเกิดการระบาดของโรค

18

บทความใน Newsweek กล่าวถึงศาสดามูฮัมหมัดว่าท่านเป็นคนแรกที่แนะนำให้คนกักตัวเมื่อเกิดการระบาดของโรค

[The American magazine “Newsweek” published an article that sheds light on the teachings of the Messenger, may God bless him and grant him peace, and that he is “the first” who proposed quarantine and recommended personal hygiene in cases of the spread of the epidemic, against the backdrop of developments in the world to confront the emerging corona virus (Covid-19)]

จากบทความของ Craig Considine ศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยไรซ์ สหรัฐอเมริกา ที่เขียนใน newsweek ในหัวข้อ “ พลังแห่งการขอพรเพียงอย่างเดียวสามารถหยุดยั้งการระบาดใหญ่ได้หรือไม่? แม้แต่ศาสดามุฮัมมัดก็มีความเห็นอื่น” เป็นความเห็นที่สอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันอย่าง นายแพทย์ Anthony Footsie และ ผู้สื่อข่าวด้านการแพทย์ Sanji Gupta ที่ว่า สุขอนามัยและการกักตัวเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน Covid-19

[And under the title: “Can the power of prayer alone stop a pandemic? Even the Prophet Muhammad had another opinion,” said researcher and professor at the Department of Sociology at Rice University in America, Craig Considine, in his article on the magazine’s website that “immune experts like doctor Anthony Footsie Medical correspondents like Sanji Gupta say good personal hygiene and quarantine are the best way to surround Covid-19, according to US news network CNN.]

Craig กล่าวต่อว่า “ คุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนแรกที่แนะนำเรื่องสุขอนามัยส่วนตัวและการกักกันโรคในระหว่างการระบาด? คนนั้นคือศาสดามูฮัมหมัด ศาสดาของศาสนาอิสลามแนะนำไว้เมื่อ 1,400 ปีก่อน ท่านไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคระบาดร้ายแรง แต่ท่านได้แนะนำเคล็ดลับเพื่อป้องกันและต่อสู้กับโรคระบาด กับ Covid-19 ก็นำมาใช้ได้เช่นกัน

[He continued: “Do you know who also suggested personal hygiene and quarantine during an epidemic? It is the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him), the Prophet of Islam 1400 years ago … At a time when he was not in any way a traditional expert on deadly epidemics, he presented (Messenger) Tips to prevent and counter developments like Covid-19 “.]

ศาสตราจารย์ Craig Considine ยังได้ชึ้ถึงฮาดิษหนึ่งของศาสดามูฮัมหมัด ที่ว่า เมื่อมีพื้นที่ใดเกิดโรคระบาดก็อย่าเข้าไป และคนที่อยู่ในนั้นก็อย่าออกมา รวมทั้งให้กันคนที่ยังสุขภาพดีออกห่างจากคนที่เป็นโรคระบาด

Considine pointed to “an honorable hadith of the Messenger, in which he said,” If you heard the plague of land, do not enter it, and if it occurred on the land while you were on it, do not get out of it. He also pointed out that the Messenger ordered to keep those with contagious diseases away from healthy people. ”

และยังเน้นย้ำไปที่ คำสอนของศาสดามูฮัมหมัดที่ให้คนดูแลสุขอนามัย เรื่องความสะอาด เพราะสิ่งนี้จะป้องกันจากการติดเชื้อโรคได้ ดังคำสอนอันหนึ่งที่สำคัญว่า “ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา”

[Considine highlighted that “the Holy Prophet also encouraged by the power of mankind a commitment to personal hygiene that keeps people safe from infection,” pointing to honorable hadiths that were urged, among which the most important is that cleanliness is of faith.]

เขาได้กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า บางทีท่านศาสดารู้ว่า วันหนึ่งจะมีคนถกเถียงกันระหว่างความสำคัญของศาสนาและเหตุผล

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนไม่ได้นึกถึงคำสอนเหล่านี้ และคิดว่าการขอดุอาวอฺอย่างเดียวเป็นวิธีที่จะปลอดภัยจากโควิด – 19 มากกว่าการปฏิบัติตามหลักทางการแพทย์ การสร้างระยะห่างทางสังคมและการกักตัว

ดังนั้นจากคำสอนที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดแนะนำไว้ ให้มาคิดสักนิดว่า ดุอาว์เป็นเพียงสิ่งเดียวที่สำคัญและวิธีเดียวที่จะรักษาโรคได้เท่านั้น จริงหรือไม่?

[He continued, saying: “Perhaps the most important thing is that he (Prophet Muhammad) knew when to balance religion and reasons … During the past weeks some went away, and the suggestion that prayer will be better to keep you safe from the Corona virus than adhering to the basic principles and adherence to social separation and quarantine … what The Prophet Muhammad would have said about the idea that prayer is the most important or the only means of treatment? “.]

https://www.eg24.news/2020/03/newsweek-prophet-muhammad-was-the-first-to-suggest-quarantine-to-tackle-epidemics.html

ต้นฉบับของ Craig Considine จาก

https://www.newsweek.com/prophet-prayer-muhammad-covid-19-coronavirus-1492798