ดุอาอฺ เพื่อให้แคล้วคลาดจากโรคระบาดโควิด-19

63

ดุอาอฺ ลิ-ค็อม ซะตน (لي خمسة) สำหรับปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล

ในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา เราได้เห็นบรรดาปวงปราชญ์ในโลกอาหรับ และไม่ใช่อาหรับแม้แต่เพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศมาเลเซีย ได้ออกมาแนะนำให้ประชาชนช่วยกันอ่านดุอาอฺ ลิ-ค็อม ซะตน เพื่อให้แคล้วคลาดจากโรคระบาดโควิด-19

ในยามที่บ้านเมืองเกิดเภทภัยขึ้น บรรดาปวงปราชญ์ทั้งซุนนี่ห์และชีอะห์ มักจะให้อ่านดุอาฮ์ “ลิ ค็อมซะเต็น”

ดุอาฮ์ ลิ-ค็อม ซะตน คือดุอาฮ์ และคำวิงวอนที่ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์โดยผ่านบุคคลทั้ง 5 ที่อยู่ใต้ผ้าคลุมกิซา เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้เคล้วคลาดจากภัยพิบัตินั้นๆ

ที่มาของดุอาฮ์ดุอาฮ์ ลิ-ค็อม ซะตน (لي خمسة)

ดุอาอฺบทนี้ถูกถ่ายทอดโดยผ่านเรื่องราวของฮะดิษกุดส์ซี อัลกิซา(ผ้าคลุมกิซา)

ฮะดีษกิซาอ์ คือเหตุการณ์ที่ท่านนบี ศ. ได้เรียกท่านอิมามอะลี ,ท่านหญิงฟาติมะห์ ,ท่านอิมามฮะซันและท่านอิมามฮุเซน มาแล้วเอาผ้าคลุมกิซา คลุมบุคคลเหล่านี้ไว้พร้อมทั้งขอดุอาอ์ให้

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้ฮะดีษบทนี้ถูกเรียกขานกันว่า “ฮะดีษกิซาอ์”

ฮะดิษ อัลกิซา เป็นวจนะที่ทรงคุณค่าที่เต็มไปด้วยรัศมีอันเจิดจรัส และนำมาซึ่งความศิริมงคลแก่ผู้ที่ได้อ่านมัน และจะทำลายความชั่วร้ายทั้งหลาย

ท่านญาบิร บิน อับดุลลอฮ์ อันซอรี รายงานจากท่านหญิงฟาติมะฮ์ สลามุลลอฮ์อะลัยฮา ว่า : ฮะดิษบทนี้พระนางได้รับมาจากบิดาของนาง ซึ่งท่านศาสดามุฮัมมัด ศ. ได้กล่าวกับท่านอะลี บุตรแห่งอบูฏอลิบ ว่า : โอ้อะลี ขอสาบานต่อผู้ที่แต่งตั้งฉันให้เป็นร่อซูล

ما ذُکرَ خَبَرُنا هذا فی مَحْفِلٍ مِنْ مَحافِلِاَهْلِ الاَرْضِ وَفیهِ جَمْعٌ مِنْ شیعَتِنا وَمُحِبّینا وَفیهِمْ مَهْمُومٌ اِلاوَفَرَّجَ اللَّهُ هَمَّهُ وَلا مَغْمُومٌ اِلاّ وَکشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ وَلا طالِبُ حاجَةٍ اِلاّوَقَضَی اللّهُ حاجَتَهُ

ไม่มีสถานที่ใดในพื้นพิภพนี้ที่ได้เอ๋ยเรื่องราวนี้(เรื่องราวแห่งกิซา)ของเรา แล้วมีชีอะห์(ผู้ดำเนินรอยตาม)และมุฮิบบีน(ผู้ที่รักเราอะฮ์ลุลบัยต์)ร่วมอยู่ด้วย และหากบางส่วนของพวกเขา(ที่อยู่ในมัจลิจซ์)มีเรื่องทุกข์โศก พระองค์ก็จะปัดเป่าความทุกข์โศกเหล่านั้นให้หมดไป และหากพวกเขามีความปรารถนาในสิ่งใด(โดยบะร่อกะฮ์แห่งบุคคลใต้กิซา) พระองค์ก็จะทำให้เขาสมปรารถนาโดยพลัน

ดุอาฮ์ ลิ-ค็อม ซะตน สำหรับปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล

لِي خَمْسَةٌ أُطْفِي بِهاَ نَارَ الْجَحِيْمِ الْحَاطِمَةْ

المُصْطَفَى وَالمُرتَضَى وَابْناَهُماَ وَالفَاطِمَة

ลี ค็อม ซะ ตน อุฎฟี บิฮิม ฮัรร่น ญะฮีมมิล ฮาฎีมะฮ์

อัลมุศทอฟา วัน มุรตะฎอ วะ อับนา ฮุมา วัน ฟาฎิมะฮ์

สำหรับฉันแล้วมีอยู่ 5 บุคคล และด้วยบะร่อกัตของพวกเขา(ทั้งห้าจะ)ทำให้ความร้อนระอุแห่งไฟนรกดับลงได้ และท่านทั้ง 5 คือ มุฮัมมัดมุศฎอฟา ,อะลี ยุลมุรตะฎอ ,และลูกๆทั้งสอง(ฮะซัน และฮุเซน) และฟาฎิมะฮ์

لِي خَمْسَةٌ أُطْفِي بِهَا حَرَّ الوَبَاِء الْحَاطِمَةْ

اَلْمُصْطَفَى وَالمُرتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالفَاطِمَةْ

มีพวกท่านทั้ง 5 นี้แหละคือทางรอดของชาวโลกในทุกๆเรื่องๆ แม้แต่ยามเกิดวิกฤติเช่นนี้ แล้วเหตุไฉนพวกท่านจึงคิดถึงพวกเขายามเกิดโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น

ทำไมเรื่องนมาซ ถือศิลอด ,ฮัจญ์ หลักความเชื่อความศรัทธา และอื่นๆที่พวกท่านขัดแย้งกันจึงไม่คิดถึงบุคคลทั้ง 5 อันเป็นทางรอดของพวกท่านละครับ ????