ถลกหนังวะฮาบี ตอน “ บิน บาส กับความเป็นไปไม่ได้ในการสร้างความภราดรภาพ”

7

บิน บาส คือหนึ่งในมุฟตีของซาอุฯ ได้วินิจฉัยว่า

التقریب بین الرافضة وبین أهل السنّة غیر ممکن؛ لأنّ العقیدة مختلفة … فلا یمکن الجمع بینهما، کما أنّه لا یمکن الجمع بین الیهود والنصارى والوثنیین وأهل السنّة، فکذلک لا یمکن التقریب بین الرافضة وبین أهل السنّة؛ لاختلاف العقیدة التى أوضحناها

การสร้างความเป็นเอกภาพ (ตักรีบ) ระหว่างพี่น้องอะฮฺลิสซุนนะฮฺกับพี่น้องชีอะฮฺไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ เพราะอะกีดะฮฺของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การสร้างความสมานฉันท์ของทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีวันเกิดขึ้นได้เหมือนกับยะฮูด นะศอรอ และพวกบูชาเจว็ดที่ไม่มีวันจะอยู่ร่วมกันได้กับพี่น้องอะฮฺลิสซุนนะฮฺเช่นเดียวกัน เช่นเดียวกันการตักรีบระหว่างรอฟีฏอฮฺ กับอะฮฺลิสซุนนะฮฺ ก็ไม่มีวันเกิดขึ้นเช่นกันเพราะความแตกต่างด้านอะกีดะฮฺที่ปรากฏอย่งชัดเจน

เช่นเดียวกันในหนังสือมัซอลาตุล ตักรีบ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนในการตีพิมพ์จากผู้ปกครองมักกะฮฺและมะดีนะฮฺบอกว่า เงื่อนไขแรกในการสร้างความเป็นเอกภาพระหว่างพี่น้องอะฮฺลิสซุนนะฮฺกับพี่น้องชีอะฮฺ จะต้องพิสูจน์ความเป็นมุสลิมของพี่น้องชีอะฮฺเสียก่อนเป็นอันดับแรก

โดยตรรกะอยากถามบิน บาส ว่า หลักการอิสลามคืออะไร??? มุสลิมคือใคร??? มุสลิมคนหนึ่งจะเป็นผู้พิพากษามุสลิมด้วยกันว่ามีความผิดในหลักการอิสลามถึงขั้นเป็นผู้ปฏิเสธหรือตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงมาพิสูจน์ได้อย่างไร ??? หรือเขากำลังทำตัวเป็นพระผู้เป็นเจ้าเสียเองกระนั้นหรือ ???

ที่มา หนังสือ “ถลกหนังวะฮาบี”