เมื่อนักวิชาการอะฮฺลิสซุนนะฮฺ มารับหลักการชีอะฮฺ

เหตุผลหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้พวกวะฮาบีโจมตีมัศฮับชีอะฮฺอย่างรุนแรงนั้น เพราะพวกเขามีความเกรงกลัว หวาดหวั่นต่อการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมอะฮฺลิลบัยตฺ (อ.) ที่อยู่บนพื้นฐานซุนนะฮฺแห่งสัจธรรม

663

     เหตุผลหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้พวกวะฮาบีโจมตีมัศฮับชีอะฮฺอย่างรุนแรงนั้น  เพราะพวกเขามีความเกรงกลัว หวาดหวั่นต่อการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมอะฮฺลิลบัยตฺ (อ.)      ที่อยู่บนพื้นฐานซุนนะฮฺแห่งสัจธรรม มูฮัมมะดีและสอดคล้องกับคัมภีร์อัลกุรอาน โดยจิตสำนึกของความรัก ความเข้าใจในอิสลามอันบริสุทธิ์  พวกเขาเริ่มมีความโน้มเอียงเห็นด้วยตามแนวทางของมัศฮับแห่งอะฮฺลิลบัยตฺ (อ.)  

เหตุการณ์ต่างๆ  โดยสังเขป มีดังนี้

1 – ดร.อิศอม อัลอิมาด  ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  “อิมามมุฮัมมัด บินซาอูด”  กรุงริยาดเป็นสานุศิษย์ของอับดุลลอฮฺ บินบาซ  (มุฟตี อะศอมซาอุฯ) เป็นอิมาม คอติบ นำนมาซวันศุกร์ประจำมัสยิดแห่งหนึ่งในกรุงศอนอา (กรุงซานา) ประเทศเยเมน  และเป็นนักตับลีกคนสำคัญของวะฮาบีในเยเมนด้วย  เคยเขียนตำราเล่มหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่า ชีอะฮฺนั้นเป็นผู้ปฏิเสธ (กุฟรฺ) และตั้งภาคี (ชิรกฺ) คือหนังสือ  “อัลศิลลาตุล บัยนัน อิศนา อาชาริยะฮฺ วาฟีรอกุล ฆุลาต”  แต่ทว่าในช่วงที่มีการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาในประเด็นดังกล่าวนั่นเอง  ก็ได้รู้แจ้งประจักษ์ข้อเท็จจริงอันนำไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรมชองชีอะฮฺ จึงหันหลังให้กับวะฮาบี แล้วเข้ามายอมรับมัศฮับชีอะฮฺในที่สุด

เขาได้กล่าวเสริมว่า จากการค้นคว้าศึกษาหนังสือต่างๆ ของวะฮาบีอย่างละเอียดก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นว่า มัศฮับชีอะฮฺหนึ่งเดียวที่เป็นสัจธรรมสำหรับมวลมุสลิมได้

เขาได้กล่าวอ้างถึงคำพูดของ เชคอับดุลลอฮฺ อัลฆูนัยมาน ซึ่งเป็นอาจารย์  “อัล ญามีอะฮฺ อัลอิสลามิยะฮฺ มหานครมะดีนะฮฺ   กล่าวว่า   วะฮาบีมีความมั่นใจว่า มัศฮับชีอะฮฺอิมามิยะฮฺเท่านั้น   ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพี่น้องอะฮฺลิสซุนนะฮฺและตนเองได้

2 – เชครอบีอฺ บินมุฮัมมัด   นักเขียนชื่อดังชาวซาอุฯ กล่าวว่า

ตนฉงนใจเป็นอย่างยิ่งในกรณีวะฮาบีบางคนที่เป็นลูกหลานของบุคลากรนักวิชาการในอียิปต์   บ้างก็เป็นนักวิชาการค้นคว้าแสวงหาความจริงโดยร่วมศึกษาค้นคว้ากับพวกเราเป็นประจำ  แต่ล่าสุดบุคคลเหล่านี้ต่างพากันเข้ารับมัศฮับชีอะฮฺกันไปหมด พออนุมานได้ว่าพวกเขาต่างได้รับอิทธิพลความเจิดจรัสแสงแห่งนูรฺของการปฏิวัติรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนั่นด้วย

3 – เชคมุฮัมมัด มัฆรอวี  นักเขียนวะฮาบีชื่อดัง กล่าวว่า

การเผยแพร่อิสลามมัศฮับชีอะฮฺของบรรดาเยาวชนหนุ่มสาวในตะวันออกเป็นสิ่งน่าวิตกกังวลและควรตะหนักถึงสภาวะของเยาวชนในตะวันตกด้วยให้

4 – ดร.นาศีร กัฟฺฟารี  อาจารย์มหาวิทยาลัยมะดีนะฮฺ กล่าวว่า

ความพยายามเผยแพร่ศาสนาอิสลามของนักวิชาการชีอะฮฺ จะทำให้พี่น้องซุนนีเข้ารับชีอะฮฺมากขึ้น  และหนังสือ  “อุนวาน มัจดฺ ฟี ตารีคุล บัศเราะหฺ วะนัจดฺ” ได้วิเคราะห์ไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งว่า เหตุใดเผ่าพันธุ์อาหรับจะต้องเข้ารับมัศฮับชีอะฮฺในที่สุด

 5 –  เชคมัญดี มุฮัมมัด อะลีมุฮัมมัด นักเขียนชื่อดังวะฮาบีได้กล่าวถึงเนื้อหาอันน่าประทับใจตอนหนึ่งว่า

มีเยาวชนอะฮฺลิสซุนนะฮฺบางคน บอกตนว่า จากการได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับเยาวชนชีอะฮฺพวกเขารู้ว่าวัฒนธรรมของชีอะฮฺนั้นต่างหากที่เป็นมะลาอิกะฮฺ(ทูตสวรรค์)แห่งความเมตตาและเป็นราชสีห์แห่งสัจธรรม

ที่มา “หนังสือ ถลกหนังวะฮาบี”

กษิรธารา เรียบเรียง