เด็กหญิงได้รับชะฟาอะฮ์ ในวันอาชูรอ

964

ปาฏิหาริย์ในวันอาชูรอ เด็กผู้หญิงได้รับการเยียวยา ณ ฮะรัมของท่านอิมามอะลี (อ.) ในวันอาชูรอ

 

ซะฮ์รอ อะลี กอซิม เด็กหญิงวัยเก้าขวบที่ตาบอดมาตั้งแต่กำเนิด ได้รับการเยียวยาและสามารถมองเห็นได้เหมือนคนปกติในวันอาชูรอ ณ ฮะรัม (สถานฝังศพ) ของท่านอิมามอะลี (อ.) ในเมืองนะญัฟ อัลอัชร็อฟ ประเทศอิรัก

 

ญอมนิวส์รายงานว่า : ซะฮ์รอ เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในย่าน “อัลอันซ๊อร” ในจังหวัดนะญัฟ อัลอัชร็อฟ ในวันอาชูรอ เธอได้เดินทางไปยังฮะรัมของท่านอมีรุ้ลมุอ์มินีน อะลี อิบนิ อบีฏอลิบ (อ.) พร้อมกับบิดาและมารดาของเธอ เพื่อร่วมพิธีไว้อาลัยแด่ท่านอิมามฮุเซน (อ.)

 

ในระหว่างการอ่านซิยารัต เธอรู้สึกว่ามีอะไรมาบีบที่หูทั้งสองข้างของเธออย่างแรง และหลังจากนั้นด้วยบารอกัต (ความจำเริญ) ของการซอละวาต (ประสาทพร) แด่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) และวงศ์วานของท่าน ทำให้เธอมองเห็นแสงสีแดงในอากาศ แล้วดวงตาของเธอก็สามารถที่จะมองเห็นได้เหมือนคนปกติ

 

http://www.jamnews.ir/detail/News/590400