6   ล้านกว่าคน เข้าร่วมไว้อาลัยวันอาชูรอ ในกัรบาลาอ์

156

นาศีฟ อัลคะตอบี  นายกเทศมนตรีเมืองกัรบาลาอ์  เผยว่า ในปีนี้ (2015)  มีผู้แสวงบุญจากทั่วโลก 6   ล้านกว่าคน ได้เข้าร่วมไว้อาลัยแด่ท่านอิมามฮุเซ็น (อ)ในวันอาชูรอ  ณ กัรบาลาอ์  อิรัก

อิคนอ –  รายงานว่า  การรักษาความปลอดภัยแก่ผู้แสวงบุญประสบความสำเร็จเรียบร้อยทุกประการ โดยมี ผู้แสวงบุญ ประมาณ 6,300,000   คน  เข้าร่วมในปีนี้

ครั้งแรก ในปีนี้ ที่ใช้เครื่องบิน รบ f -16   ในการรักษาความปลอดภัย  โดยมีการบินตระเวนรอบเมืองกัรบาลาอ์

อนึ่ง ผู้แสวงบุญดังกล่าว มาจาก 26   ประเทศทั่วโลก

 

http://iqna.ir/fa/News/3393204