สีสันและบรรยากาศงานเมาลิดในเยเมน

ภาพบรรยากาศของพี่น้องประชาชนชาวเยเมนที่เข้าร่วมงานเมาลิดในวันนี้

515

ชาวเยเมนนับพันคนได้ร่วมเดินทางมายังสถานที่จัดงานเมาลิดนบีที่จัดขึ้นตามเมืองต่างๆในประเทศในช่วงเช้าวันนี้ (9) พฤศจิกายน

นี่เป็นภาพบรรยากาศของพี่น้องประชาชนชาวเยเมนที่เข้าร่วมงานเมาลิดในวันนี้