อัรบะอีน มหกรรมที่ชาวโลกจะรู้จักตรรกะแห่งฮุเซน!

23

fa.alalamtv – ส่วนหนึ่งจากสุนทโรวาทของท่านอยาตุลลอฮ์ อะลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ในวันนี้ (วันพุธที่ 18 กันยายน) ในการเข้าพบของบรรดาเจ้าหน้าที่ชาวอิรักผู้รับใช้บริการในพิธีชุมนุมอัรบะอีน

“ความรักที่มีต่อท่านอิมามฮุเซน (อ.) เป็นเรื่องพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนและจะไม่มีในตลอดประวัติศาสตร์ ขบวนการเคลื่อนไหวและการชุมนุมอันยิ่งใหญ่ที่จะก่อตัวขึ้นในทุกปีเนื่องในโอกาส (วัน) อัรบะอีนในอิรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางจากเมืองนะญัฟสู่กัรบาลานั้น ขณะนี้ได้ปรากฏมิติต่างๆ ที่เป็นสากล ท่านอิมามฮุเซน (อ.) การรู้จัก (มะอ์ริฟะฮ์) เกี่ยวกับอิมามฮุเซน (อ.) นั้นได้กลายเป็นสากลแล้ว”

“โลกวันนี้ซึ่งได้เผชิญกับการกดขี่ ความเสื่อมทรามและความต่ำช้านั้นมีความต้องการอย่างจริงจังต่อการรู้จักเกี่ยวกับเสรีภาพแห่งฮุเซน หากท่านอิมามฮุเซน (อ.) ได้รับการแนะนำให้รู้จักอย่างถูกต้องแล้ว ในความเป็นจริงแล้ว (ก็เท่ากับว่า) อิสลามและอัลกุรอานได้รับการแนะนำ”

“ตรรกะของท่านอิมามฮุเซน (อ.) คือตรรกะของการปกป้องสิทธิและการยืนหยัดต่อต้านความอยุติธรรม การกดขี่ ความหลงผิดและอหังการ เยาวชนของโลกและบรรดาชนชาติที่เป็นกลางในปัจจุบันนี้กำลังกระหายและมีความต้องการตรรกะนี้ ซึ่งขบวนการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่แห่งอัรบะอีนสามารถที่จะแนะนำแก่โลกให้รู้จักตรรกะแห่งฮุเซนได้”

“ท่านอิมามฮุเซน (อ.) ไม่ได้เป็นของชาวชีอะฮ์เพียงเท่านั้น แต่เป็นของทุกมัซฮับ (สำนักคิด) แห่งอิสลาม ทั้งชีอะฮ์และซุนนีและเป็นของมนุษยชาติ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เราจึงเห็นการปรากฏตัวของบรรดาผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมในพิธีการชุมนุมในวันอัรบะอีน”

“ในสถานการณ์ต่างๆ ที่บรรดาศัตรูของอิสลามกำลังใช้ทุกเครื่องมือและวิธีการและปัจจัยทางการเงินและทางวัตถุทั้งหมดของพวกเขาเพื่อต่อต้านประชาชาติ (อุมมะฮ์) อิสลามนั้น พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งทรงทำให้การชุมนุมในวันอัรบะอีนได้สำแดงความยิ่งใหญ่และความงดงามเช่นนี้ออกมาอย่างฉับพลัน และในความเป็นจริงแล้วพระองค์ได้ทรงสำแดงมันออกมาให้เห็นในฐานะ “สัญญาณอันยิ่งใหญ่” อย่างหนึ่งของชัยชนะขั้นสุดท้ายจากแนวรบของขบวนการแห่งฮุเซนที่มีเหนือแนวรบของฝ่ายปฏิเสธศรัทธา (กุฟร์) และจอมอหังการ”

“การเดินขบวน (และการชุมนุม) อัรบะอีน สามารถที่จะเป็นสื่อจัดเตรียมพื้นฐานการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของประชาชาติ (อุมมะฮ์) อิสลาม กล่าวคือ “การก่อตัวของอารยธรรมใหม่แห่งอิสลามที่ยิ่งใหญ่” ได้ ซึ่งบนพื้นฐานดังกล่าวนี้จำเป็นที่สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชาวมุสลิมทั้งชีอะฮ์และซุนนี รวมถึงชาติพันธุ์และเผ่าพันธุ์ต่างๆ ในพิธีการชุมนุมนี้จะต้องเพิ่มมากยิ่งขึ้น”

“หากศักยภาพต่างๆ อันมากมายนับไม่ถ้วนของประชาชาติอิสลามในเอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือได้เชื่อมโยงเข้าด้วยกันและสำแดงตนออกมาในทางปฏิบัติ เมื่อนั้นความหมายที่แท้จริงของศักดิ์ศรีแห่งพระเจ้าและอารยธรรมอิสลามที่ยิ่งใหญ่ก็จะเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลก”