ผู้แสวงบุญ 4 ล้านคนร่วมงานอาชูรอที่ “กัรบะลาอ” (รายงานภาพ)

17

กัรบะลาอฺปีนี้ ต้อนรับบรรดาผู้แสวงบุญนับล้านคนในการเข้าร่วมไว้อาลัยแด่ท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ในวันที่สิบเดือนมุฮัรรอม

บางแหล่งข่าวรายงานในปีนี้มีผู้แสวงบุญ(ผู้ซิยารัต) ที่กัรบะลาอฺมากถึงสี่ล้านกว่าคน

นอกจากนั้น “เอเอฟพี” สะท้อนข่าวดังกล่าวว่า บรรดาชาวมุสลิมชีอะห์จะร่วมรำลึกถึงการเสียชีวิตด้วยการจัดพิธีกรรม เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ขอพร ไปจนถึงการเลี้ยงอาหารและน้ำให้แก่คนยากจน แต่ที่พิเศษก็คือชาวมุสลิมชีอะห์จะจำลองภาพของความโหดร้าย และความเจ็บปวดจากโศกนาฏกรรมในวันนั้น