ใครคือบุคคลแรกที่ให้การบัยอัตต่ออิมามอาลี(อ)ในวัน “อีดฆอดีร” ?

7

ท่านอุมัร บินค็อฏฏอบ คือบุคคลแรกที่ได้ให้สัตยาบัน(บัยอัต)ต่อท่านอิมามอาลีในวันอีดฆอดีรคุม และพูดขึ้นว่า “ โอ้ อาลี ยินดีด้วย ท่านคือผู้ปกครองดูแลฉันและผู้ศรัทธาทั้งมวล”

หลังจากท่านอุมัร บรรดามุสลิมก็ได้เข้ามาบัยอัตต่อท่านอิมามอาลี(อ) ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุของดินแดนฮิญาซ