อะห์ลุลบัยตฺกับการตัฟซีร์อัลกุรอาน (ชนรุ่นแรกของอิสลาม- ตาบิอีนหมายถึงใคร )

7

โองการนี้กล่าวถึงชนรุ่นแรกของอิสลาม และผู้ปฏิบัติตามทีแท้จริง พร้อมกับกล่าวถึงผลรางวัลตอบแทนของพวกเขา โดยกล่าวว่า

وَ السّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرينَ وَ الأَنْصارِ وَ الَّذينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنّات تَجْري تَحْتَهَا الأَنْهارُ خالِدينَ فيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ

ความหมาย : บรรดาบรรพชนรุ่นแรกในหมู่ผู้อพยพ (ชาวมุฮาญิรีนจากมักกะฮฺ) และในหมู่ผู้ให้ความช่วยเหลือ (ชาวอันซอรจากมะดีนะฮฺ) และบรรดาผู้ดำเนิน ตามพวกเขาด้วยการทำดี อัลลอฮฺทรงพอพระทัยพวกเขา และพวกเขาก็พอใจในพระองค์ด้วย และพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้ว บรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง อัลกุรอานโองการที่ 100 บทอัตเตาบะฮฺ

ตาบิอีนหมายถึงใคร

จุดประสงค์ของ ตาบิอีน หมายถึงชนทุกกลุ่ม ที่อยู่ในสมัยของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) หรือยอมรับอิสลามหลังจากนั้น ได้อพยพและให้ความช่วยเหลือหรือสถานที่พักพิงแก่ผู้อพยพ อีกทั้งได้ปกป้องอิสลาม เชื่อฟังและปฏิบัติตามหลักคำสอนของอิสลามโดยเคร่งครัด อีกนัยหนึ่ง ปัญหาเรื่องการอพยพ การให้ความช่วยเหลือ และการเชื่อฟังปฏิบัติตาม มิได้จำกัดอยู่เพียงแค่สมัยของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) และเหล่าสหาย (เซาะฮาบะฮฺ) เพียงเท่านั้น ทว่าความหมายดังกล่าวนั้น วันนี้เข้าใจได้ในรูปลักษณะอื่น และในอนาคตก็มีเช่นเดียวกัน ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่ดำรงตนอยู่ในแนวทางของพวกเขา ถือว่าเป็นตาบิอีนทั้งสิ้น

สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากพิจารณาจะเห็นว่าอัลกุรอานได้ใช้คำว่า (อิฮฺซาน) เพื่อเป็นการเน้นในเรื่องการปฏิบัติตามชนก่อนหน้านั้นในอิสลาม ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่คำพูด หรือความเชื่อที่ปราศจากการปฏิบัติ ทว่าเป็นการเชื่อฟังปฏิบัติตามในทุกรูปแบบทั้งความคิด การกระทำ และคำพูด