เอกอัครราชทูตจีนในอิรัก เยี่ยมชมฮะรัมของท่านอับบาส ย้ำ จะพยายามอำนวยความสะดวกให้ชาวจีนเข้าร่วมพิธี “อัรบะอีนฮุซัยนี”

4

เอกอัครราชทูตจีนในอิรัก ขณะที่ไปเยือนและเยี่ยมชมฮะรัม (สถานฝังศพ) ของท่านอิมามฮุเซน (อ.) และท่านอบุลฟัฎลิ์ อับบาส (อ.) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองกัรบาลา ได้กล่าวว่า : “เราได้ดำเนินความพยายามต่างๆ ที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะทำให้ชาวจีนเข้าร่วมในการแสวงบุญในช่วงพิธี “อัรบะอีน” (ครบรอบสี่สิบวันของการเป็นชะฮีดของท่านอิมามฮุเซน (อ.)) ได้อย่างสะดวกสบาย