รายงานภาพ   กระโจมอิมามฮุเซ็น ต้อนรับอาชูรอ เมือง Detroit  อเมริกา

94

 

อับนา รายงาน   พี่น้องชีอะห์ใน Detroit   รัฐเมชิแกน   อเมริกา ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือนมุฮัรรอม เดือนไว้อาลัย แด่ท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

อับนา๒

อับนา๓

อับนา๔

อับนา๕