รายงานภาพ กระโจมอิมามฮุเซ็น ต้อนรับอาชูรอ เมือง Detroit อเมริกา

499

 

อับนา รายงาน พี่น้องชีอะห์ใน Detroit รัฐเมชิแกน อเมริกา ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือนมุฮัรรอม เดือนไว้อาลัย แด่ท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

อับนา๒

อับนา๓

อับนา๔

อับนา๕