25 ฉายานามอันงดงามของท่านหญิงซัยนับ อัลกุบรอ (อ) วีรสตรีแห่งอิสลาม

106

เหตุการณ์กัรบะลา ได้หล่อหลอมเอกลักษณ์ในด้านต่างๆของท่านหญิงซัยหนับ(อ)ให้เป็นที่ประจักษ์สำหรับมนุษย์ในทุกยุคสมัย บุคลิกภาพอันสูงส่งและงดงามของท่านหญิงซัยหนับ ที่ได้รับการบ่มเพาะและฟูมฟักในบ้านอันอบอุ่นของอิมามอะลีและท่านหญิงฟาฎิมะฮ์ ได้รับการเปิดเผยในรูปของฉายานามอันงดงามต่างๆ ดังต่อไปนี้

شریكة الشهید

ชะรีกะตุชชะฮีด

สตรีผู้เป็นหุ้นส่วนของชะฮีด (ผู้พลีเพื่ออัลลอฮ์)

 

كفیلة السجاد

กะฟีละตุซซัจญาด

สตรีผู้ดูแลเอาใจใส่อิมามซัยนุลอาบิดีน

 

ناموس رواق العظمة

นามูส รอวากิลอะเซาะมะฮ์

สตรีหวงห้ามแห่งอาณาเขตแห่งความยิ่งใหญ่

 

سیدة العقائل

ซัยยิดะตุลอะกออิล

ประมุขหญิงแห่งเหล่าสตรีผู้ปราดเปรื่อง

 

سر ابیها

ซิรรุ อะบีฮา

ผู้เปรียบประดุจรหัสยะแห่งบิดาของนาง

 

و لیدة الفصاحة

วะลีดะตุลฟะศอฮะห์

บุตรีแห่งวาทศิลป์ชั้นเลิศ

 

شقیقة الحسن

ชะกีเกาะตุลฮะซัน

หญิงผู้ร่วมทุกข์กับอิมามฮะซัน(ผู้เป็นพี่ชายซึ่งถูกวางยาพิษ)

 

الموثقة

อัลมุวัษษะเกาะฮ์

สตรีผู้เป็นได้รับความไว้วางใจ

 

الفاضلة

อัลฟาฏิละฮ์

สตรีผู้ประเสริฐ

 

الكاملة

อัลกามิละฮ์

สตรีผู้เพียบพร้อมสมบูรณ์

 

عابدة

อาบิดะฮ์

สตรีผู้บำเพ็ญอิบาดะฮ์

 

شمسة قلادة الجلالة

ชัมซะฮ์ กิลาดะตุล ญะลาละฮ์

ดวงตะวันเหนือวงโคจรแห่งความสูงศักดิ์

 

نجمة سماء النبالة

นัญมะฮ์ สะมาอินนิบาละฮ์

ดวงดาราแห่งฟากฟ้าเกียรติยศ

 

قرینة النوائب

กอรีนะฮ์ อันนะวาอิบ

สตรีผู้ยืนหยัดเคียงข้างท่ามกลางอุปสรรค

 

محبوبة المصطفى

มะฮ์บูบะฮ์ อัลมุศฏอฟา

สตรีผู้เป็นที่รักของนบี

 

قرة عین المرتضى

กุรเราะตุอัยนิลมุรตะฎอ

แก้วตาดวงใจแห่งอิมามอะลี

صابرة

ซอบิเราะฮ์

สตรีผู้อดทน

 

محتسبة

มุฮ์ตะซิบะฮ์

สตรีผู้คาดหวังจากองค์อัลลอฮ์

 

بطلة كربلاء

บัฎละฮ์ กัรบะลา

วีรสตรีแห่งกัรบะลา

 

عظیمة بلواها

อะซีมะฮ์ บัลวาฮา

สตรีผู้ประสบการทดสอบอันยิ่งใหญ่

 

الباكیة

บากิยะฮ์

สตรีผู้ร่ำไห้

 

سلیلة الزهراء

“ซะลีละตุซซะฮ์รอ

สตรีผู้กลั่นกรองจากท่านหญิงฟาฎิมะฮ์

 

امینة الله

อะมีนะตุลลอฮ์

สตรีผู้ดูแลภารกิจจากอัลลอฮ์

 

مظلومة

มัซลูมะฮ์

สตรีผู้ถูกอธรรม

 

وحیدة

วะฮีดะฮ์

สตรีผู้เดียวดาย