อียิปต์ เปิดมัสยิดและโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอาหรับ

91

มัสยิดและวิหารที่ใหญ่ที่สุดของตะวันออกกลางได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วในเมืองหลวงของสำนักงานแห่งใหม่ของอียิปต์

มัสยิด El Fatah Al-Alim ซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางและโบสถ์ “ประสูติของพระเยซู” ซึ่งเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งตะวันออกกลาง ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019 ในประเทศอียิปต์

ในพิธีเปิดศาสนสถานแห่งอิสลามและคริสต์อันยิ่งใหญ่ทั้งสองนี้ มีประธานาธิบดี อับดุลฟัตตาซิซีของอียิปต์ สมเด็จพระสันตะปาปาทอรัสที่สอง สมเด็จพระสันตะปาปาแห่งอียิปต์ ออร์โธด็อกซ์อาเหม็ดเตยิป และเชคอัลอัซฮาร์เข้าร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

การเปิดพิธีพร้อมกันของอาคารศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองนี้และอาคารที่ตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งการอยู่ร่วมกันและความสงบสุขระหว่างศาสนาต่าง ๆ

มัสยิดอัลฟาตาห์อัลอะลิมสร้างขึ้นในสไตล์สถาปัตยกรรมอิสลามและมีการกล่าวกันว่าเป็นหนึ่งในมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอาหรับ มัสยิดนี้สร้างในพื้นที่ 59 fadan (หนึ่ง fadan เท่ากับ 4200 ตารางเมตร) มีหออะซานสี่ต้น แต่ละต้นสูง 90 เมตร มีโดมหลักขนาดใหญ่และโดมขนาดเล็ก 4 ลูก

มัสยิดแห่งนี้สามารถรองรับผู้นมาซชายประมาณ 14,000 -16,000 คนและสตรีประมาณ 3,000 คน นอกจากนั้นยังศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานสองแห่งและโรงพยาบาลการกุศลขนาด 300 เตียงก็เป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกของมัสยิดแห่งนี้เช่นกัน

นอกจากนั้น โบสถ์ “ประสูติพระเยซู” ยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางและประเทศอาหรับ อาคารทั้งหมดของโบสถ์แห่งนี้มีขนาด 63,000 ตารางเมตร โบสถ์แห่งนี้มีความสูง 60 เมตร

ที่มา

http://iqna.ir/fa/news/3779018/