ศาสดาอีซา (อ.) ผู้ช่วยเหลืออิมามมะฮ์ดี (อ.)

19

ความเชื่อที่ว่าวันหนึ่งผู้ช่วยให้รอด (มุนญี) จะมาและจะทำให้โลกเต็มเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมนั้นมีอยู่ในทุกศาสนา และประเด็นเกี่ยวกับการปรากฏตัวของผู้ถูกสัญญา (เมาอูด) ที่เร้นกายก็ถูกพยากรณ์เอาไว้ในทุกศาสนา และทุกศาสดาได้แจ้งข่าวดีไว้ว่าในยุคสุดท้าย (อาคิรุซซะมาน) จะมีบุรุษแห่งพระเจ้าผู้หนึ่งที่มีตำแหน่งผู้ปกครอง (วิลายะฮ์) และภารกิจแห่งพระเจ้าจะปรากฏตัว (ซุฮูร) ขึ้น และจะนำทางชาวโลกออกจากความแตกแยกและความกลับกลอกไปสู่สันติภาพและเอกภาพ และท่านศาสดาอีซา (อ.) หรือพระเยซูก็จะกลับลงมาอยู่เคียงข้างท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) และจะเป็นผู้ช่วยเหลือของท่าน

ท่านศาสดาอีซา (อ.) เคียงข้างท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.)

– ผู้นำทางชาวคริสต์

พระเจ้าผู้สร้างโลก ได้ทรงตรัสเกี่ยวกับความเป็นผู้ชี้นำของท่านมะซีห์ อีซา (อ.) ไว้ว่า :

وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ إِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یَکُونُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً

“และไม่มีชาวคัมภีร์คนใด นอกจากเขาจะต้องศรัทธาต่ออีซา ก่อนที่เขาจะตาย และในวันฟื้นคืนชีพเพื่อการพิพากษานั้น เขา (อีซา) จะเป็นพยานยืนยันต่อพวกเขา” (อัลกุรอาน บทอันนิซาอ์ โองการที่ 159)

ท่านอิมามมุฮัมมัด บากิร (อ.) กล่าวว่า :

انَّ عِیسیَ یَنْزْلُ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیامَه اِلی الدُّنیَا فَلا یَبْقَی اهْلُ مِلَّهٍ یَهُودیٍّ وَ لا غَیْرُهُ اِلَّا آمَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ یُصَلِّی خَلْفَ الْمَهْدِیِّ

“แท้จริงอีซาจะลงมายังโลกนี้ก่อนวันฟื้นคืนชีพเพื่อการพิพากษา ดังนั้นจะไม่มีชาวศาสนาคนใด ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรืออื่นจากชาวยิว นอกจากจะต้องศรัทธาต่อเขา ก่อนการตายของเขา และเขาจะทำนมาซตามหลังมะฮ์ดี” (1)

หลังจากที่ลงมาจากฟากฟ้า อีซา (อ.) จะทำให้ชาวคริสต์รับรู้ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศาสนาของพระเจ้า ท่านจะทำลายกางเขน และจะทำให้ศาสนาคริสต์ที่ถูกบิดเบือนเป็นโมฆะ

– การปฏิบัติตามท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.)

เมื่อท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) ปรากฏตัว (ซุฮูร) ท่านศาสดาอีซา (อ.) จะลงมายังโลก ณ บัยตุ้ลมักดิส (เยรูซาเล็ม) และจะนมาซตามหลังท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) และการกระทำนี้ของท่านศาสดาอีซา (อ.) จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับชาวคริสต์ในการยอมรับรัฐบาลโลกของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.)

ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) กล่าวว่า :

وَ الَّذی بَعَثَنی بِالْحَقِّ نَبیّاً لَوْ لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّنیاَ اِلَّا یَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِکَ الْیُومَ حَتَّی یَخْرُجَ فِیهِ وَلَدیَ الْمَهْدیُّ فَیِنِزلَ رُوحُ اللهِ عیسَی ابْنُ مَرْیَمَ فَیُصَلّیَ خَلْفَهُ وَ تُشْرِقَ الْارْضُ بِنُورِهِ وَ یَبْلُغَ سُلْطَانُهُ الْمَشرِقَ وَ الْمَغْرِب

“ขอสาบานต่อพระเจ้าผู้ซึ่งได้ทรงแต่งตั้งฉันให้เป็นศาสดาด้วยสัจธรรม มาตรว่าไม่มีเวลาเหลือจากโลกนี้ นอกจากเพียงวันเดียว แน่นอนอัลลอฮ์จะทรงทำให้วันนั้นยาวนาน จนกว่ามะฮ์ดีลูกหลานของฉันจะยืนหยัดขึ้นในวันนั้น จากนั้นรุฮุลลอฮ์ อีซาบุตรของมัรยัม ก็จะลงมา แล้วเขาจะนมาซตามหลังมะฮ์ดี และแผ่นดินจะจรัสแสงด้วยรัศมีของเขา และอำนาจการปกครองของเขาจะครอบคลุมไปทั้งตะวันออกและตะวันตก” (2)

เชิงอรรถ

(1) บิฮารุ้ลอันวาร, อัลลามะฮ์มัจญ์ลิซี, เล่มที่ 53, หน้าที่ 51

(2) บิฮารุ้ลอันวาร, อัลลามะฮ์มัจญ์ลิซี, เล่มที่ 51, หน้าที่ 71