อุลามาอ์อัซฮัรนำนมาซญามาอะฮ์ เอกภาพ ระหว่างสุนนี-ชีอะห์ ในงานสัปดาห์เอกภาพครั้งที่ 32 ณ กรุง เตหะราน (รายงานภาพ)

พิธีเปิดงานสัปดาห์เอกภาพครั้งที่ 32 กรุงเตหะราน ได้เริ่มขึ้นแล้ววันนี้ (24 พฤศจิกายน) โดยมีผู้เข้าร่วม 300 กว่าคน จาก 100 กว่าประเทศทั่วโลก

857

การนมาซญามาอะฮ์เอกภาพ ในงานสัปดาห์เอกภาพครั้งที่ 32   กรุงเตหะราน  นำโดย อับดุลสลาม มุฮัมมัด อับดุลลอฮ์ อุลามาอ์แห่งมหาลัยอัซฮัรอียิปต์

 

พิธีเปิดงานสัปดาห์เอกภาพครั้งที่ 32   กรุงเตหะราน   ได้เริ่มขึ้นแล้ววันนี้ (24  พฤศจิกายน)   โดยมีผู้เข้าร่วม 300   กว่าคน จาก 100   กว่าประเทศทั่วโลก

 

เมื่อถึงเวลานมาซซุฮริบรรดาผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันนมาซญะมาอะห์ โดยการนำของ อับดุลสลาม มุฮัมมัด อับดุลลอฮ์ อุลามาอ์แห่งมหาลัยอัซฮัรอียิปต์

อ้างอิง

 

http://fa.abna24.com/news/