100 เรื่องจริง-สอนใจ จากท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ) ตอน “การจัดทำอาหารเพื่อรับประทานร่วมกัน”

8

ในขณะที่ท่านศาสดา และเหล่าสาวก รวมทั้งผู้ช่วยเหลือของท่านหยุดพักระหว่างทาง และทุกคนได้ช่วยกันยกสัมภาระวางลงบนพื้นดิน พวกเขาตัดสินใจเชือดแพะตัวหนึ่ง เพื่อตระเตรียมเป็นอาหาร บุคคลหนึ่งกล่าวว่า“ ฉันขอเชือดมันเอง” อีกคนกล่าวว่า “ฉันอาสาถลกหนังมัน” คนที่สามกล่าวว่า“ฉันรับอาสาปรุงอาหารเอง” คนที่สี่……… คนที่ห้า…… ต่างก็รับผิดชอบกันไปคนละอย่าง

ท่านศาสดา : “ฉันจะเป็นคนไปเก็บฟืนในทะเลทรายเพื่อปรุงอาหาร”

ทุกคน “โอ้ ท่านศาสดา ท่านไม่ต้องลำบากหรอก ท่านพักผ่อนให้สบายเถิด ด้วยความภาคภูมิใจเรายินดีทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของพวกเราเอง”

ท่านศาสดา “ฉันรู้ ว่าพวกท่านยินดีทีจะกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง แต่พระผู้เป็นเจ้า ไม่ทรงพึงพระทัยที่จะมองบ่าวของพระองค์ ในสภาพที่แตกต่างกันระหว่างบ่าวของพระองค์ทุกคน ซึ่งเขาคิดว่าตัวของเขานั้นมีความเด่นกว่าผู้อื่น“

ดังนั้นท่านศาสดา จึงมุ่งออกสู่ทะเลทรายเพื่อรวบรวมฟืนมาปรุงอาหาร