บ้านหลังแรกที่ท่านอิมามฮูเซ็น (อ) พำนักในเมืองมักกะห์

483

บ้านหลังแรกที่ท่านอิมามฮูเซ็น(อ)พำนักในเมืองมักกะห์คือ บ้านของอับบาส

ซาฮาบีย์ กล่าวว่า หลังจากที่ท่านอิมามฮูเซ็น(อ) เข้าสู่เมืองมักกะห์ ท่านได้เข้าพำนักในบ้านของ อับบาส บิน อับดุลมุฏฏอลิบ (๑)

แต่ไดนูรีย์ ได้บันทึกในหนังสือว่า ท่านอิมามได้พำนักในชะอฺบุ อะลี(๒)

ซึ่งทั้งสองสถานที่มิได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด เพราะบ้านของอับบาส อยู่ในเขต ชะอฺบุ อะลี

—-

(๑) ประวัติศาสตร์อิสลาม ซาฮาบีย์ เหตุการณ์ปี 61 หน้า 6
(๒) ประวัติศาสตร์เมืองมะดีนะตุลดามัสกัส เล่ม ที่ 14 หน้า 182