3 ล้านกว่าคน ร่วมงานวันอาชูรอ ณ ฮะรัมอิมามฮุเซ็น(อ) กัรบะลาอ์ (รายงานภาพ)

อาชูรอปีนี้ (2561) ได้มีมุสลิมชีอะห์จำนวน 3 ล้านกว่าคน ได้เข้าร่วมงานวันสิบอาชูรอ ณ ฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ) ที่กัรบะลาอ์ ภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

1,860

วันอาชูรอปีนี้ (2561) ได้มีมุสลิมชีอะห์จำนวน 3  ล้านกว่าคน เข้าร่วมงานวันสิบอาชูรอ ณ  ฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ) ที่กัรบะลาอ์ ภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

เจ้าที่อิรักได้มีการวางกองกำลังทหารตำรวจจำนวน 30,000   นาย พร้อมกับอาสาสมัครอีกจำนวน 50,000 คนมีส่วนรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการจัดงานวันอาชูรอรำลึก ( Ashura )ในปีนี้ที่จังหวัดกัรบะลาอ์อิรัก

นอกจากนั้นยังได้มีการตั้งเต็นท์ให้บริการแก่บรรดาผู้ซิยารัตในเขตบริเวณเมืองกัรบะลาอ์ จำนวน  1500   เต็นท์