นายกรัฐมนตรีอินเดีย ร่วมงานไว้อาลัยแด่ท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

1

Narendra Moody นายกรัฐมนตรีอินเดียได้เดินทางมายังมัสยิดชีอะห์ เพื่อเข้าร่วมในพิธีรำลึกและไว้อาลัยแด่ท่านอิมามฮุเซ็น (อ)

สื่อในอินเดีย รายงานว่า Narendra Moody นายกรัฐมนตรีอินเดียได้เดินทางมายังมัสยิดชีอะห์ เพื่อเข้าร่วมในพิธีรำลึกและไว้อาลัยแด่ท่านอิมามฮุเซ็น (อ) ร่วมกับบรรดาแขกมุสลิมที่เข้าร่วมงาน

Narendra Moody นับถือศาสนาฮินดู ได้เดินทางมายังเมือง Indore ในแคว้น Madhya Pradesh เพื่อเข้าร่วมงานไว้อาลัยแด่ท่านอิมามฮุเซ็นในโอกาสเข้าสู่เดือนมุฮัรรอม

https://www.yjc.ir/fa/news/6666804/شرکت-نخست%E2%80%8Cوزیر-هند-در-مراسم-سوگواری-اباعبدالله-الحسین-تصاویر