สายรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์แห่ง “ฆอดีรคุม”

2

มัรฮูมอัลลามะฮ์อะมีนี ได้กล่าวถึงชื่อของผู้รายงานฮะดีษ “ฆอดีรคุม” ไว้ในหนังสือ “อัลฆอดีร” ของท่าน ตามลำดับช่วงเวลาของการดำเนินชีวิตของพวกเขาไว้ดังนี้ คือ

ในหมู่บรรดาซอฮาบะฮ์ (สาวก) ของท่านศาสทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) จำนวน 110 คน

ในหมู่บรรดาตาบิอีน จำนวน 84 คน

ในหมู่นักวิชาการของศตวรรษที่ 2 (ของอิสลาม) จำนวน 56 คน

ในหมู่นักวิชาการของศตวรรษที่ 3 จำนวน 92 คน

ในหมู่นักวิชาการของศตวรรษที่ 4 จำนวน 43 คน

ในหมู่นักวิชาการของศตวรรษที่ 5 จำนวน 24 คน

ในหมู่นักวิชาการในศตวรรษที่ 6 จำนวน 20 คน

ในหมู่นักวิชาการในศตวรรษที่ 7 จำนวน 21 คน

ในหมู่นักวิชาการในศตวรรษที่ 8 จำนวน 18 คน

ในหมู่นักวิชาการในศตวรรษที่ 9 จำนวน 16 คน

ในหมู่นักวิชาการในศตวรรษที่ 10 จำนวน 14 คน

ในหมู่นักวิชาการในศตวรรษที่ 11 จำนวน 12 คน

ในหมู่นักวิชาการในศตวรรษที่ 12 จำนวน 13 คน

ในหมู่นักวิชาการในศตวรรษที่ 13 จำนวน 12 คน

ในหมู่นักวิชาการในศตวรรษที่ 14 จำนวน 19 คน

“ฮะดีษฆอดีรคุม” ถูกกล่าวถึงด้วยเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปในหนังสือต่างๆ ที่ถูกยอมรับ (มุอ์ตะบัร) ของชาวอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ อย่างเช่นหนังสือ “มุสนัด” ของอิมามอะห์มัด อิบนิฮันบัล ในหนังสือ “ซอเฮี้ยะห์” ของมุสลิม ในหนังสือ “สุนัน” ของติรมีซี ในหนังสือ “สุนัน” ของอิบนิมาญะฮ์ ในหนังสือ “อัลค่อซออิซ” ของนะซาอี และใน “อัลมุสตัดร็อก อะลัซซ่อฮีฮัยน์” ของฮาฟิซอิบนิอับดุลลอฮ์ ฮากิมนัยซาบูรี เป็นต้น