ประธานาธิบดีเชชเนียเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

รอมฏอน คูดาเยฟ ได้เดินทางถึงสนามบินเจดดาห์และได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบียเช่นผู้ว่าการเจดดาห์

495

ประธานาธิบดีเชชเนีย รอมฏอน คูดาเยฟ   ได้เดินทางถึงซาอุดีอาระเบียแล้วในเช้าวันนี้ (วันอาทิตย์) เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์

รายงานรุว่า รอมฏอน คูดาเยฟ   ได้เดินทางถึงสนามบินเจดดาห์และได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบียเช่นผู้ว่าการเจดดาห์